„Stavbu nového bytového domu v ulici U Milosrdných v těsné blízkosti kláštera sv. Anežky, objektu užívaného jako sídlo sbírky středověkého a raně renesančního umění a významné národní kulturní památky, považuji za velmi nešťastnou," uvedl ředitel NG Jiří Fajt.

Šestipodlažní stavba se připravuje mnoho let a smlouvy umožňující mimo jiné využít i části pozemku v areálu kláštera uzavřeli Fajtovi předchůdci. Převážná část pozemku, na němž se má stavět, patří Praze.

Památkářská asociace ASORKD spolu se sdružením Občanský monitoring se obrátila na památkovou inspekci ministerstva kultury a podnět byl poslán rovněž úřadu veřejného ochránce práv. Jak připomněl Vítězslav Praks se sdružení Občanský monitoring, právě stanovisko ombudsmana pomohlo v minulosti aktivistům v kauze Kozákova domu, který měl být zbořen na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí.

Dům nemá být růžový, tvrdí autor

Projekt v uplynulých měsících vyvolal protesty stovek lidí. Dům navrhl architekt Zdeněk Fránek, projekt se několikrát měnil, nicméně nikdy neměl mít růžovou fasádu, která se objevuje na některých vizualizacích. [celá zpráva]

Vizualizace domu, který by měl být postaven u Anežského kláštera.

Vizualizace domu, který by měl být postaven u Anežského kláštera.

FOTO: Fránek Architects

Původní podobu projektu z roku 2008 odmítlo na základě názoru Národního památkového ústavu (NPÚ) ministerstvo kultury a zrušilo v roce 2010 povolení pražských památkářů. Nový projekt firmy Praga Progetti e investimenti ale NPÚ i magistrátní památkáři schválili a na tomto základě bylo vydáno stavební povolení, byť zatím nepravomocné. Podle ASORKD je nový projekt ještě více než předchozí v rozporu s požadavky NPÚ formulovanými v rozhodnutí MK, jimiž byl původní projekt zamítnut.

Vizualizace objektu, který má být postaven u Anežského kláštera.

Vizualizace objektu, který má být postaven u Anežského kláštera.

FOTO: Fránek Architects

„Stavba je objemnější, architektonické pojetí ještě agresivnější. Má-li mít ministerstvo kultury konzistentní přístup, musí se k tomuto novému projektu vyjádřit zamítavě z naprosto stejných důvodů, jak to učinilo v roce 2010," uvedla Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD).

Kritici poukazují také na nejasnosti ohledně pozemků, na nichž se má stavět. Obávají se rovněž, že stavba podzemního podlaží zasáhne do hladiny podzemní vody.