Na úřad práce se obrátil muž s žádostí o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Ten mu byl schválen a vyplácen. Kontroloři se však rozhodli ověřit jeho životní situaci.

„Sociální šetření mohou pracovníci útvarů hmotné nouze provést plánovaně, po předchozím upozornění klienta, ale také neohlášeně. Podstatné je, kolik lidí žije ve společné domácnosti a jaké jsou jejich příjmy a společné výdaje či jaký mají majetek. Úředníci posuzují, zda klient žije v bytě nebo v domě, jak velkou plochu obývá se všemi společně posuzovanými osobami, jestli má garáž, zahradu a jak je vybavená domácnost,“ vysvětlila mluvčí Úřadu práce ČR (ÚP) Kateřina Beránková.

Pracovníci se nestačili divit. „Muž vlastnil nemovitost a hned několik motorových vozidel. Vzniklá škoda činí celkem 120 tisíc korun,“ sdělila mluvčí s tím, že pokud pracovníci úřadu získají podezření, že se konkrétní klient pobírající dávky dopouští podvodu či trestného činu, oznámí to příslušnému státnímu zastupitelství nebo policii. A tak tomu bylo i v tomto případě. Jenomže tentokrát čeká velmi pravděpodobně podvodníka mnohem přísnější trest.

Dvakrát víc kontrol

„Doposud padlo několik obvinění a také trestů podmínečného odnětí svobody. Nicméně v případě klienta, který zatajil pravdivé informace o svém majetku, když žádal o příspěvek, soud rozhodl o nepodmínečném odnětí svobody na dvacet měsíců. Muž se proti rozsudku odvolal, v současné době probíhá odvolací řízení,“ uvedla případ výjimečného potrestání Beránková.

Na podvodníky se častěji přichází od poloviny loňského roku. Úřad práce ČR začal přijímat na základě rozhodnutí kabinetu nové zaměstnance v červenci roku 2014. Jednalo se celkem o 600 lidí. Posily působí hlavně v terénu.

„Cílem tohoto kroku byla především podpora efektivní výplaty nepojistných sociálních dávek. A v praxi se toto personální posílení úřadu velmi pozitivně projevilo,“ vysvětlila dobré výsledky posledních kontrol mluvčí úřadu práce.

Zatímco v srpnu roku 2014 uskutečnili kontroloři v celé České republice 15 142 sociálních šetření, v březnu roku 2015 jich bylo už 22 146. Počet kontrol tedy vzrostl téměř o 50 procent.

Celkově během loňského roku odhalili zaměstnanci ÚP ČR téměř 9370 případů neoprávněného pobírání sociálních dávek. V roce 2013 jich bylo 7950. Celková výše škody přesáhla loni 65 miliónů korun. O rok dřív to bylo téměř 54 miliónů korun.

Nejčastěji jsou zneužívány příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí, v menší míře příspěvky na péči nebo dávky mimořádné okamžité pomoci.

Na mrtvé vydělal 400 tisíc korun

Mezi případy, kdy došlo ke zneužití příspěvku na péči, kontroloři odhalili i muže, který si takto nelegálně přišel na téměř 400 tisíc korun.

„Klientka, která pobírala příspěvek na péči, zemřela. Manžel, jako pečující osoba, neoznámil její úmrtí a dávku dále pobíral a užíval pro svou potřebu. Vše odhalily zaměstnankyně ÚP ČR ve chvíli, kdy získaly přístup do evidence obyvatel. Případ skončil u soudu a manžel byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody,“ uvedla ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu Blanka Havlík.

„Je třeba si uvědomit, že pečující osoby a někteří poskytovatelé sociálních služeb mají ohlašovací povinnost, a jsou tedy plně zodpovědní za její porušení,“ dodala ředitelka.

K odhalování těchto podvodů pomohla rovněž změna z minulého roku, kdy úřad práce získal přístup do evidence obyvatel.