Štáb televize vyrazil s akreditovaným odborníkem do deseti náhodně vybraných domácností v deseti pražských městských částech. Odběr vzorků má přísná pravidla, aby výsledky byly průkazné, nesmí při něm dojít ke kontaminaci vody při odběru.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Odborník si nejprve napustí vodu a měří teplotu, dokud se neustálí. Teprve pak je možné začít s odběrem. Kvalita vody se neustále mění, rozhoduje o ní nejen kvalita ve zdroji, ale záleží i na aktuálním stavu potrubí.

V reportáži zaznělo, že devět z deseti vzorků z pražských domácností zcela odpovídalo nezávadné pitné vodě, která splňuje vyhlášku. V jednom případě měly testy prokázat, že ve vodě odebrané v domácnosti v Praze 4 byl zvýšený počet bakterií.

Později ale laboratoř potvrdila, že uvedený vzorek je také v pořádku a všechny odebrané vzorky odpovídají platné vyhlášce pro pitnou vodu. „Voda je v Praze pitná bez omezení,” uvedl Miroslav Slavík, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy.

„Protokoly předložené TV Prima neprokázaly přítomnost koliformních bakterií. I všechny ostatní sledované ukazatele vyhověly požadavkům na vodu pitnou stanovených zákonem č. 258/2000 Sb.,” dodal.

Přísné kontroly

Voda je podle hygieniků soustavně kontrolovaná specializovanými akreditovanými laboratořemi. Vzorky se odebírají několikrát do týdne a sleduje se přes sto parametrů. Pokud se objeví konkrétní problém, kontrolní odběry vody se konají i několikrát denně.

„Voda v pražské distribuční síti, pokud nenastanou pohromy (jako v případě Dejvic z konce května, pozn. red.), je zdravá a pitná,” doplnila technická ředitelka Pražských vodovodů a kanalizací Radka Hušková.

Problémy v pražských Dejvicích, kdy byli obyvatelé několik dnů bez pitné vody, zřejmě způsobila odpadní voda, která pronikla do vodovodního řadu poškozeným starým slepým ramenem. To nebylo zaznamenané v mapách, a vodohospodáři o něm tak nevěděli. [celá zpráva]

Problémy s vodou měli na začátku června i v Hrušovanech nad Jeviškovou na Znojemsku. Hygienici tam objevili v odebraných vzorcích komáří larvy. [celá zpráva]

Od víkendu zase zakázali pít obyvatelům vodu z kohoutků ve Středočeské obci Trnová, protože hrozily střevní problémy. [celá zpráva] Hygienici ve vodě odhalili bakterie, které se vyskytují v povrchových vodách.