Jak uvádí žaloba, žena trpěla od dubna 2006 bolestmi hrudní páteře. Teprve v listopadu příštího roku ale magnetická rezonance odhalila, že jde o nádor o velikosti šestkrát šest centimetrů. Nemocnice vinu odmítá. Její právník tvrdí, že nemocnice ve svém postupu neshledává žádná závažná pochybení, protože u ženy nebyly splněny podmínky pro použití magnetické rezonance.

Jak uvedl soudce Jan Fifka, je nesporné, že se nepodařilo diagnostikovat včas nádorové onemocnění. Soud se proto zabýval otázkou, zda lékaři postupovali v souladu s tehdejšími znalostmi lékařské vědy.

„Případ je velice specifický, ale soud uznal, že většina lékařů by k léčbě přistupovala shodně. Jednalo se o raritní onemocnění, zvláště u člověka středního věku. Častěji jím bývají postihnuty mladší osoby. Raritní bylo i jeho umístění a skutečnost, že nezanechávalo stopy při růstu na kostní struktuře,“ uvedl Fifka s tím, že soud po proběhlém dokazování uznal, že lékaři nemocnice použili obvyklého postupu.

Pozůstalí zváží odvolání

S tím však rozhodně nesouhlasí obžaloba. „Odůvodnění zamítavého rozsudku stálo na argumentu, že ze znaleckých posudků, včetně revizního vyplynulo, že postup nemocnice po celou dobu 19 měsíců, kdy tam maminka těch dětí byla s bolestmi asi 34krát, byl zcela v pořádku na úrovni současných poznatků lékařské vědy. S tím zásadně nesouhlasíme, protože i z revizního posudku vyplývá, že měla být provedena minimálně vyšetření laboratorních markerů zánětu. Pokud by tyto markery byly pozitivní, dále by se vyšetřovalo a přišlo by se na to, že žena trpí nádorovým onemocněním. A to se nestalo,“ uvedl právní zástupce žalobců Mario Švehelka. A doplnil, že nyní se chtějí seznámit s písemným odůvodněním rozsudku a poté zváží odvolání.