Podle ČHMÚ překročila koncentrace přízemního ozónu hodnotu 180 kubických mikrogramů. „Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra,“ uvádí meteorologové.

Smogová situace může způsobit potíže zejména lidem s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem. Pod širým nebem by se tak měli zdržet větší fyzické zátěže, která je spojená se zvýšenou frekvencí dýchání.

„U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení,“ uvádí se na stránkách ČHMÚ.