Tvrdí, že konečný účet není půl miliardy, jak jsme z omezených dostupných údajů dovodili, a naznačuje, že je to mnohonásobně méně. Ani v obsáhlém vyjádření ale stále neobjasnila, kolik peněz má BSP nebo jiná firma založená právníkem Danielem Paľkem za tím účelem za své klienty zaplatit právníkům vítězných bank a o kolik lidí se jedná.

Těm totiž, jak už Právu dříve naznačili představitelé bank, hrozí, že pokud náklady řízení za ně neuhradí BSP, jak slibovala, tak je právníci bank začnou vymáhat po klientech.

Kokotová z BSP: Bankám ani korunu

„Banky nemůžou BSP Lawyer Partners vystavit jakýkoli účet. Společnost nikdy nebyla v rámci iniciativy Poplatkyzpět.cz v jakémkoli obchodním nebo právním vztahu s jednotlivými bankovními domy. Bankám nevznikl jakýkoli právní nárok na požadování jediné koruny po společnosti BSP Lawyer Partners,“ napsala Právu Claudia Kokotová z BSP Lawyer Partners.

Obratná chytristika. Závazek uhradit náklady právního zastoupení totiž BSP právnickou rošádou přehodila na firmu založenou na Slovensku, a navíc se samozřejmě nejedná přímo o banky jako takové, ale jejich právní zastoupení. Právo odhadlo, že žalob může být až 100 tisíc, z toho zhruba tolik návrhů na zahájení řízení dostal v roce 2013 od advokáta Petra Tomana spolupracujícího s BSP úřad finančního arbitra.

Přičemž náklady řízení na jednu žalobu se podle právníků, s nimiž tuto věc Právo konzultuje, pohybují kolem pěti tisíc. Česká televize v květnu 2013 informovala s odvoláním na BSP, že poplatky bude zpět od bank žádat dokonce přes 300 tisíc lidí. V červnu toho roku sama iniciativa informovala, že první vlna žalob čítá 35 tisíc klientů.

Samé nejasné údaje, přičemž BSP na svých stránkách nemá ani telefonní číslo a komunikuje pouze přes e-mail, a ne vždy s odezvou.

Rozporuje, ale neobjasní

„Řada soudů bankám náklady na právní zastoupení vůbec nepřiznala. Jednalo se tak například o Obvodní soud pro Prahu 1. Stejně tak Česká bankovní asociace má informace o počtu soudních žalob, ve kterých byly bankám přiznány náklady na zastupování, vzhledem k tomu, že jednotlivé bankovní domy přesně vědí, kolik případů se jich týká a v kolika případech jim tyto náklady byly přiznány. U naprosté většiny bank se jedná o desítky nebo stovky soudních případů, ve výjimečných případech o několik málo tisíc. Stejně tak je nesmyslná úvaha o průměrné částce pět tisíc korun přiznané bankám jako náklady za zastupování v soudním sporu,“ napsala Právu v reakci na článek bez dalšího upřesnění Kokotová z BSP.

Kolik tedy jsou průměrné přiznané náklady řízení na jeden případ, jež se musí uhradit, když ne pět tisíc, ani kolik případů u každé z bank zůstává nevypořádáno, nijak nekonkretizovala.

„Banky celkem obdržely od BSP, respektive advokátní kanceláře Toman a Devátý zhruba 20 tisíc výzev k dobrovolnému vrácení poplatků. Lze dovodit, že celkový počet podaných žalob se může pohybovat zhruba v tomtéž rozsahu,“ odhadl pro Právo náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace (ČBA) Jan Matoušek.

Sedm tisíc žalob

Podle ČBA bylo bankám poté doručeno zhruba sedm tisíc žalob na vrácení poplatků. „Podáno jich ale mohlo být více. Soudy totiž v mnoha případech žaloby zamítaly či odmítaly z formálních či procesních důvodů bez toho, že by se o nich příslušná banka vůbec dozvěděla. Největší počet žalob byl pravděpodobně vzat zpět samotnými klienty BSP za situace, kdy bylo zřejmé, že žaloby nemají naději na úspěch,“ míní Matoušek.

Zároveň dodal, že i celkový údaj o počtu návrhů k finančnímu arbitrovi zveřejněný v jeho výroční zprávě je zkreslen tím, že „BSP za své klienty podávala k finan-čnímu arbitrovi žaloby o poplatky účelově za jednotlivé měsíce trvání úvěrového vztahu mezi bankou a klientem (nikoliv co jeden návrh, to jeden klient), což způsobilo optický nárůst případů“. BSP tvrdí, že pět tisíc jako náklady řízení za jednu žalobu je nesmysl. Právníci z bank ale potvrzují, že se pohybují kolem této částky.

Právo se tedy stále ptá: kolik peněz zbývá vypořádat v dosud neskončené frašce Poplatkyzpět.cz a kolika lidem stále ohrožuje peněženku?

Němec: Skandální vytáčky

Právník Petr Němec, který s BSP zprvu spolupracoval, protože ještě před ní na svých stránkách Jdeto.de tvrdil, že z bank lze poplatky za vedení úvěrového účtu zpět vypáčit, Právu napsal, že v souhrnu by mohlo jít o 25 miliónů korun.

„O to jsou obstrukce BSP horší, protože je to pro ně splnitelný závazek, a o to více je skandální, že jej neplní. Oklamali mne a je to oklamání lidí,“ sdělil Právu Němec. Ruce pryč od BSP zcela dal i advokát Petr Toman, který vzkázal, že s vyrovnáváním závazků z akce Poplatkyzpět.cz už nemá nic společného.

„Odmítáme, že klientům iniciativy Poplatkyzpět.cz hrozí exekuce z důvodu neuhrazení nákladů přiznaných bankám v soudních řízeních,“ zdůraznila Kokotová z BSP. Ujištění ale opírá pouze o krátká vyjádření bank v tisku, že banky nahánět své klienty nakonec nebudou. Představitelé bank Právu opakovaně sdělují, že jen tak do šuplíku to nedají.

Exekucí otevřeně hrozila Wüstenrot. „BSP Lawyer Partners individuálně u všech těchto klientů našla řešení, náklady byly klientům uhrazeny a zároveň většina těchto klientů využila výhodné nabídky BSP a své úvěry přefinancovala jinde,“ dodala Kokotová. Lze jen doufat, že řešení s vypořádáním nákladů za právní zastoupení firma nakonec po více než dvou letech od zahájení kampaně najde i u klientů dalších bank.