Informaci Právu potvrdil předseda Lékařského odborového klubu, Martin Engel, který měl ve středu na toto téma jednání s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD).

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Ministr chce nechat celou věc důkladně prošetřit a slíbil, že bude jednat rychle. Nejprve zjistíme, jak daleko ve vyšetřování postoupily orgány činné v trestním řízení, a nezávisle na nich pošleme do nemocnice vlastní vyšetřovací skupinu, “ sdělil Právu Engel.

Na jaře roku 2013 provedl tým lékařů ve složení Michal Fedora (hlavní řešitel), Jiří Žurek, Petr Dominik, Peter Košut, Michal Klimovič a Miroslav Šeda výzkum na téma syndromu akutní respirační tísně mimoplicního původu.

K tomuto účelu poskytlo ministerstvo zdravotnictví grant ve výši 4,5 miliónu korun. K testování bylo určeno čtyřicet prasat, nicméně po prvním neúspěšném experimentu, během kterého zemřelo do 20 minut prvních šest testovaných zvířat, se lékaři rozhodli ve výzkumu nepokračovat a experiment byl zastaven jako neproveditelný.

I přesto lékaři Fedora a Žurek sepsali falešnou závěrečnou zprávu, ve které uvedli fiktivní údaje tak, aby výzkum vypadal jako řádně ukončený. Ta byla později dokonce publikována a závěry z ní měly sloužit v humánní medicíně.

„Budeme zase kamarádi“

K dokumentu se v říjnu 2014 dostal jeden ze spoluřešitelů, doktor Šeda, který zjistil, že obsahuje naprosto nepravdivé a zkreslené údaje. „Překvapilo mě, že ta zpráva existovala, když výzkum nebyl dokončen,“ uvedl Šeda.

O svém podezření informoval proděkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Jaroslava Štěrbu, který si poté nechal od hlavního řešitele výzkumu Fedory potvrdit, že grant proběhl v pořádku a se všemi náležitostmi.

Fedora se poté pokoušel doktora Šedu několikrát přemluvit, aby svoje podezření stáhl a řekl, že je grant v pořádku a že si není vědom jakéhokoli pochybení. Podle Šedy ho dokonce navštívil na inspekčním pokoji a řekl, že když to udělá, budou zase kamarádi.

Šeda toto kategoricky odmítl a o záležitosti informoval ředitele FN Brno Romana Krause. Ještě předtím ale podal na lékaře Fedoru a Žurka trestní oznámení, které později rozšířil o osobu dalšího spoluřešitele Dominika. Trestní oznámení předal do rukou ředitele Krause.

Nemocnice poté ustavila škodní vyšetřovací komisi, která hodnověrnost zprávy i způsob provedení výzkumu zkoumala. Věc uzavřela s tím, že došlo nejen ke zfalšování grantu a závěrečné zprávy, ale také ke zpronevěře finančních prostředků k tomu určených, a doporučila řediteli Krausovi, aby na řešitele grantu podal trestní oznámení.

Současně mu doporučila, aby z celé záležitosti vyvodil pracovněprávní důsledky a rozdal výpovědi falzifikátorům za hrubé porušení pracovní kázně. Kraus žádné výpovědi zatím nerozdal, ale podal trestní oznámení na neznámého pachatele a čeká, jak dopadne vyšetřování policie.

„Doufám, že pokud policie něco vyšetří, tak jenom to, že byla upravena data, a nic dalšího,“ řekl Právu Kraus.

Vrácená dotace

Podle jeho slov ho zjištění škodní komise překvapilo. Zejména proto, že se domníval, že jeho nemocnice má nastavené kontrolní mechanismy tak, aby k podobným excesům nemohlo dojít.

Ředitel Kraus finanční prostředky ministerstvu vrátil. Použil k tomu ovšem provozní peníze nemocnice, tedy finance od pojišťoven určené primárně na léčbu pacientů a platy zaměstnanců. Tím podle nejmenovaného zdroje Práva celou záležitost „přikryl“ a fakticky uznal to, že grant jako takový neproběhl.

Lékaři, kteří zfalšovali grant a možná i vyvedli peníze neznámo kam, v nemocnici pracují dál. Zatím jediný, kdo se ocitl v nezáviděníhodné pozici, je doktor Šeda, který na celou věc upozornil.

Od října loňského roku je vystaven šikaně a diskriminačnímu jednání ze strany lékařů, na které podal trestní oznámení. Přestože se snažil celou věc řešit s personální ředitelkou Alenou Tobiášovou, situace se spíše zhoršuje a Šeda nyní uvažuje o odchodu z nemocnice.

Kromě toho, že byl v září 2014 sesazen z místa vedoucího lékaře oddělení ARO,  mu byl poškozen vůz a je omezován na pohotovostních službách.

Policie pátrá

Případem se nyní zabývají orgány činné v trestním řízení, které z pochopitelných důvodů odmítly případ jakkoli komentovat. Chtějí tak zabránit jakémukoliv ovlivňování vyšetřování.

Jak Právu potvrdila dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká, „celá záležitost je vysoce citlivá a osoby do ní zapojené by si nerady přečetly cokoli dehonestujícího“.