Novela mimo jiné zpřesňuje definici dětské skupiny a umožňuje výjimky z hygienických požadavků. Právě kvůli nemožnosti jejich splnění hrozil lesním školkám zánik.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Dětská skupina bude podle definice zařízením, které umožňuje docházku dětí nejméně v rozsahu šesti hodin denně. To má zajistit, aby se pod dětskou skupinu nedostaly třeba hlídací koutky v obchodních centrech.

Novela energetického zákona upravuje výpočet poplatku za obnovitelné zdroje energie a mění podmínky pro podnikání v energetice. Například pro domácí solární elektrárny již nebude potřeba licence a poplatek za obnovitelné zdroje se bude vypočítávat podle jističe namísto podle spotřeby, jak tomu bylo doposud.

Proti schválené podobě zákona protestoval Energetický regulační úřad (ERU), který poukazoval, že není jasné, jaké budou dopady novely.