Řád konkrétně získá tři pozemky v Oboře, což je místní část Chomutic na Jičínsku.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Podle názoru SPÚ byla plánovaná rychlostní komunikace zákonnou překážkou, která vydání pozemků bránila, neboť jde o obecně prospěšnou stavbu.

Stavbě bránit nechtějí

Právní zástupce boromejek Stanislav Hykyš u soudu řekl, že je kongregace připravena zřídit kvůli výstavbě silnice věcné břemeno a v budoucnu nehodlá stavbě bránit. Uvedl také, že ostatní pozemky v lokalitě Státní pozemkový úřad boromejkám již vydal.

Dagmar Čevelová, zastupující SPÚ, oponovala, že navrhované zřízení věcného břemene podle pozemkového úřadu nepřipadá v úvahu.

Provozují nemocnici i hospice

Boromejky provozují nemocnici v Praze, hospic v pražských Řepích a domov pro seniory v Moravských Budějovicích.

Sestry se staraly o Václava Havla až do konce jeho života přede dvěma lety na Hrádečku. Staraly se v Lánech i o Miloše Zemana po úrazu kolena.

Církev získá i další pozemek

Hradecký soud ve čtvrtek rozhodl i o navrácení dalšího sporného pozemku. Římskokatolická farnost v Hradci Králové-Pouchově získá pozemek na kraji Hradce Králové, který odmítl SPÚ vydat kvůli tomu, že je na něm plánováno zbudování přeložky silnice II/308. I zde se soud rozhodl akceptovat řešení situace zřízením věcného břemene.

Církevní restituce
Církve, které se státem uzavřely dohodu, mají podle zákona dostat nemovitý majetek v hodnotě přibližně 75 miliard korun. Během 30 let jim stát vyplatí také 59 miliard korun za majetek, který nemůže být vydán, neboť již dnes není v majetku státu. Současně se až na nulu bude snižovat státní dotace církvím, zákon tedy znamená i odluku církve od státu.