Zákon počítá s limity, které se týkají darů, jež budou moci strany obdržet. Podle ministra Jiřího Dienstbiera se rada vlády dohodla na tom, že se má snížit maximální výše daru od fyzické osoby pro politickou stranu ze dvou na jeden milión korun, právnické osoby by pak neměly dávat nic.

"Je to otázka občanů, kteří mají svými politickými názory ovlivňovat dění včetně finančních příspěvků. Korporace žádné politické názory z podstaty věci nemají," vysvětlil Dientsbier. Podle něj v této souvislosti existuje riziko, že by politické strany mohly limity pro dary obcházet právě přes právnické osoby.

Záleží ale na vládě, zda se bude doporučeními řídit. Zákon nyní projednávají vládní pracovní komise, brzy by měl jít do legislativní rady vlády a pak ke schválení na jednání kabinetu.

Anonymní oznámení korupce

Dienstbier rovněž upozornil na to, že novela nijak neřeší, že předvolební kampaň může vést i třetí osoba. „Někdo může vést kampaň ve prospěch nebo neprospěch kandidujících stran, aniž by se to započítalo do limitu, což může mít za následek obcházení limitů. To novela neřeší, proto na to upozorňujeme,“ uvedl Dienstbier.

Protikorupční rada vlády se rovněž zabývala služebním zákonem, který nedostatečně ošetřuje ochranu oznamovatelů korupce, tedy „whistleblowing“. Shodla se na tom, že do budoucna je třeba ochranu whistleblowerů řešit zákonnou úpravou.

„Úředník například nemůže korupci nahlásit anonymně, protože o tom musí vědět jeho nadřízený. Je to jeden z kostlivců ve skříni, které dnes, před zbrklým přijetím služebního zákona, vypadávají,“ řekla Právu členka protikorupční rady vlády Lenka Franková ze sdružení Oživení.