„Doktor Pacovský neplní své povinnosti mého obhájce a poškodil mě. Jsem připraven dát komoře jím podepsanou plnou moc a další doklady,“ sdělil Právu v reakci na postup ČAK David Rath. Jméno svého soudem přiděleného obhájce prý zatím nezná.

Pacovský minulý pátek podepsal plnou moc k zastupování Ratha v jeho korupční kauze, kterou u středočeského krajského soudu rozhoduje coby předseda senátu jeho synovec Robert Pacovský. Druhý den zplnomocnění vypověděl a v pondělí se k soudu nedostavil.

Rath, který předtím vypověděl své dva předchozí obhájce Adama Černého a Romana Jelínka, se tak ocitl bez obhájce. V úterý mu soud určil obhájce ex offo, je však možné, že se obžalovaný vrátí ke svým původním právníkům, kteří by pak u soudu dostali přednost.

Hrozí kárná žaloba

Advokátní komora se nyní zajímá o postup Pacovského.

„Kontrolní rada rozhodne, zda podnět tajemníka ČAK je důvodný, či nedůvodný. V případě, že ho shledá důvodným, předseda Kontrolní rady ČAK coby kárný žalobce podává na dotyčného advokáta kárnou žalobu,“ sdělila Právu mluvčí komory Iva Chaloupková.

„V kárném řízení může být kárně obviněný advokát zproštěn svých obvinění nebo kárný senát vynese rozhodnutí o kárné vině a advokát dostane uloženo některé z kárných opatření,“ dodala Chaloupková.

Advokátovi, který se provinil, hrozí různě přísné sankce od napomenutí přes pokutu až do výše stonásobku minimální mzdy po dočasný zákaz výkonu advokacie až na tři roky nebo dokonce vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Ten se rovná zákazu výkonu profese advokáta.

Soudce: Účelové jednání

Rath se rozhodl pro změnu obhájce na samém konci dvouletého soudního procesu těsně před pronesením závěrečné řeči.

Podle předsedy senátu Roberta Pacovského vykazuje současný postup obhajoby „nepřehlédnutelné znaky účelovosti vedené snahou za každou cenu řízení dostat zpět na samý počátek soudního projednávání obžaloby.“

Pro teorii, že jde o taktiku předem připravenou s předchozími obhájci, však chybí důkazy. „Obhájci s tím nemají nic společného, oni musejí respektovat přání klienta. O tom, kdo ho bude hájit, si rozhoduje obžalovaný,“ řekl Právu i předseda ČAK Martin Vychopeň.

Advokát Pacovský v uplynulých dnech naznačil, že při podpisu plné moci nevěděl, o jaký případ jde a netušil tudíž, že přebírá Rathovo zastoupení v kauze, kterou rozhoduje jeho synovec. „Jestli byl někdo podveden, tak jsem to byl já,“ sdělil Právu advokát, který je celý týden v zahraničí.

Podle Ratha to byl naopak Pacovský, kdo jej vyhledal a nabídl své služby s tím, že soudce zná od dětství a ví, jak na něj při sestavování závěrečné řeči.