Ve státě, který všestranně nepodporuje rodiny s dětmi a kde rodiče kvůli nedostatku peněz nemohou skloubit péči o děti se svým pracovním uplatněním. Kde struktura systému sociálních dávek, nepodporující rodiny s dětmi, nemotivuje lidi k hledání zaměstnání. Náš stát nepodporuje vznik malých a středních podniků, i když jsou to klíčové zdroje nových pracovních míst.

A to není všechno. Investiční pobídky českého státu nejsou zaměřeny na obory s vyšší přidanou hodnotou, i když by se tím zvýšil hospodářský růst a zaměstnanost. Ještě stále u nás neplatí to, čemu se těší ve vyspělých, civilizovaných zemích - ekologické daně. Přitvrdíme. Chudí občané našeho státu, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit soudní řízení, nemají zajištěnu právní pomoc.

V jejich zemi se zákon o střetu zájmů netýká všech veřejných činitelů a ti nedotknutí pochopitelně nemají povinnost přiznávat výši svého majetku a zákonnost jeho nabytí.

Čtěte další zprávy Jobovy, v českém státě není v trestním právu zavedena trestní odpovědnost právnických osob, není zaveden institut nedbalostní hospodářské kriminality. Však je to také v zemi, kde třeba odsouzení výrobci a prodejci drog, jakož i pachatelé násilných trestných činů těší se v Evropě nebývale nízkým trestům. V návrhu koaliční smlouvy je toho pochopitelně víc.

Vyjmenoval jsem jen body, kde se nepíše o rozvíjení, zajištění, vytváření, rozšíření, prosazování, dokončení, posilování, aktivním připravování, všestranném podporování, prostě pokračování v něčem, ale pouze o zavedení čehosi.

Tedy toho, co tu chybí. Hrůza a děs, řekl by si návštěvník z daleka, přečta si ty dluhy. Co tady proboha vůbec dělaly a čím se to zabývaly všechny ty vlády předchozí, zanechaly-li za sebou takovouhle spoušť?

Pravda je taková - neměl jsem v úmyslu záměrně přehánět, a v předchozích řádcích pochopitelně nejde o žádná alarmující zjištění. To jen když se negativní skutečnosti napíšou takhle pěkně vedle sebe, nabudou hrůzostrašné formy. Alarmující by ovšem mohlo být, až za dva roky v programovém návrhu nějaké příští koalice zjistíme, že ten vybraný soupis nedostatků je stále stejný.