Fond solidarity má postiženým oblastem pomoci co nejrychleji se vrátit k běžnému životu. Peníze se alespoň podařilo vyčerpat v maximální možné výši, když ČR na likvidaci následků povodní v roce 2010 získala z Fondu solidarity 400 miliónů korun.

Kontrolní úřad poukázal na to, že mezi kraji postiženými povodněmi byly rozdíly v tom, jak o možnosti získat evropskou dotaci informovaly. Zatímco Ústecký kraj zveřejnil na svém webu pouze obecné informace o schválení pomoci a o výdajích, které bude možné z dotací proplatit, Jihomoravský, Zlínský a Liberecký kraj byly aktivnější. "Zorganizovaly semináře o podmínkách čerpání, na svých webových stránkách zveřejnily metodiku, informovaly o aktuálním stavu a v neposlední řadě vyhlašovaly termíny pro podávání žádostí o dotace," uvedl NKÚ.

Škody za 16 miliard

Kontroloři prověřili, jak se ministerstvo financí postaralo o dotace za 345 miliónů korun. Oprávněnost výdajů NKÚ ověřil u 278 miliónů Kč.

"Při vyplácení peněz na výdaje způsobené povodněmi postupovalo ministerstvo financí v souladu s právními předpisy. Ministerstvo dohlíželo na to, aby příjemcům dotací byly proplaceny jen oprávněné výdaje, a zároveň jim poskytovalo například i konzultace a metodickou podporu," shrnul NKÚ. Většina peněz podle něj mířila na obnovu dopravy a základní infrastruktury, například energetických či vodohospodářských sítí nebo telekomunikací.

Povodně v roce 2010 způsobily na veřejném majetku škody za zhruba 16 miliard korun. Na jejich odstraňování se státní rozpočet podílel částkou přibližně 5,3 miliardy Kč.