Podle novely mají vzniknout místo tří zón ochrany přírody čtyři. Zóny se budou moct měnit nejdříve po 15 letech, což je zásadní novinka. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce by měla zabránit účelovým změnám rozdělení zón a přístupu k ochraně přírody podle toho, kdo je zrovna ministrem nebo ředitelem parku.

Norma také zavádí tzv. klidová území, do kterých budou mít návštěvníci za určitých podmínek přístup. [celá zpráva]

Klidová území mají být co do rozlohy menší než nynější první zóny národních parků. Bude možné v jejich rámci individuálně posoudit, kam lidé mohou vstupovat volně, kam například pouze po vyznačených stezkách nebo s průvodcem. Určující může být také roční doba s ohledem například na hnízdění ohrožených druhů. Ministr hovoří v této souvislosti o maximální podpoře šetrného turismu.

Norma také například ruší zákaz rozdělávání ohňů v obcích nebo umožňuje v obcích národního parku vjezd i mimo silnice a komunikace.

Obce požadují změny

Novela by sice mohla ukončit spory o budoucnost šumavského národního parku mezi místními obcemi, ministerstvem i ekologickými aktivisty, už nyní ale svaz šumavských obcí a ekologové požadují změny.

Některé obce a kraje daly najevo, že se jim návrh nelíbí. Rozpory z připomínkového řízení stále trvají u dvou krajů – Plzeňského a Jihočeského. Chtějí pro parky samostatné zákony, zejména kvůli Šumavě, nebo zachování současného režimu.

Svaz obcí Národní park Šumava se obává, že se novelou sníží postavení a vliv obcí, které se nacházejí na území národních parků. Ekologové z Hnutí Duha sice novelu vítají, norma podle nich jasně říká, že posláním národních parků je zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů na převažující rozloze území. Zároveň poukazují na problematická ustanovení v ochraně lesů a divočiny.