„Jde o velice zvláštní hybridní zařízení, které kombinuje dvě metody - magnetickou rezonanci a pozitronovou emisní tomografii,“ sdělil Jiří Ferda, primář kliniky zobrazovacích metod zmíněné nemocnice.

„Pomocí tohoto přístroje můžeme lépe stanovit povahu onemocnění a ve srovnání s metodou PET/CT se snižuje radiační zátěž onkologických pacientů, kteří během života absolvují desítky kontrol - celková dávka se tímto způsobem může výrazně snížit,“ upozornil primář.

Nejúčelnější postup

Nová metoda zjednoduší předoperační zobrazení nádorů mozku a dutiny ústní, umožní přesně určit rozsah karcinomu prsu, pomůže při odhalování metastáz. Vyšetření se bude využívat i při diagnostice nádorů dělohy, konečníku či prostaty.

„Další oblastí jsou neurologické indikace, zejména včasné odhalení Alzheimerovy nemoci nebo vyhledávání ložisek, která vyvolávají epilepsii,“ konstatoval profesor Ferda.

Nemocnice kromě uvedeného přístroje disponuje i moderním aparátem PET/CT, který je zase vhodnější například při posuzování nádorů plic či slinivky břišní.

„Kombinace obou zařízení umožňuje zvolit ten nejúčelnější postup,“ podotkl Ferda, podle něhož takto vybavené pracoviště je unikátem i ve světovém měřítku.

Jediné na východě

Přístroj PET/MRI dodala německá společnost Siemens.

„Je ale výsledkem mezinárodní spolupráce. Část se vyráběla ve Spojených státech, část ve Velké Británii,“ upřesnil primář.

„Nejbližší podobná zařízení jsou v Lipsku, Mnichově a ve Vídni, několik jich je ve východní Evropě, tam slouží ale výlučně experimentálním výzkumným účelům,“ řekl Právu Ferda a dodal: „Naše pracoviště je jedno z mála, kde toto zařízení slouží nemocným, nikoliv výzkumu.“

Vyšetření v supermoderním „tunelu“ může na plzeňské klinice absolvovat zhruba osm pacientů denně.

„Naší spádovou oblastí je polovina Čech, spolupracujeme mimo jiné s motolskou klinikou dětské onkologie. Jelikož se ale jedná o jediné zařízení v Česku, můžeme očekávat pacienty z celé republiky,“ doplnil Ferda.

Potřebných 110 miliónů zaplatila fakultní nemocnice ze svého rozpočtu. „Jde o jeden z nejdražších přístrojů, které jsme v posledních letech pořídili,“ konstatoval ředitel nemocnice Václav Šimánek.