Toto je jen poslední kapka do džbánu naší trpělivosti - dnes již bývalých voličů soc. dem."

V kostce tak vyjádřil názor, který se po oznámení, že si Špidla zvolil odchod do Evropské komise, hojně objevil v ohlasech lidí slovem i písmem. Sociologický průzkum, který by určil charakteristiky voličů, spolu se Špidlou opouštějících soc. dem., neznám. Nezbývá než se pokusit o vlastní hodnocení.

Typově lidé, kteří Špidlovi v roce 2002 pomohli k vítězství ve volbách možná rozhodující měrou, jsou dobře rozeznatelní. Jsou to vzdělanci, kterým leží na srdci dodržování pravidel a slušnost a kteří hledají stranu nebo politika, jenž by alespoň zčásti splňoval tato kritéria.

Politicky se tento typ lidí posouval od Občanského fóra k Občanskému hnutí, pak osciloval mezi ČSSD a čtyřkoalicí a právě Špidla byl jádrem, kolem něhož se shromáždili pod voličskými prapory soc. dem. Nyní se vzpamatovávají po dvojím úderu. První rána přišla s poznáním, že jejich ikona ztratila glanc, druhá s nástupem Stanislava Grosse, kterého tato skupina nesnáší, protože nesplňuje jejich nároky na vzdělání, morálku a ideový potenciál.

Zaslechl jsem přirovnání Grosse k postavě Dickensova románu David Copperfield jménem Uriah Heep, který se řídil poučkou z mládí: Když budeš úslužný, někam to dotáhneš. Čtenáři Dickensova skvostu vědí, jak fantasticky záporný je Heep. Když ale odhlédneme od kouzla románu, zjistíme, že lidí, kterým se do hlavy stejná poučka vkládala už od útlého věku, je spousta. A nejsou to zloduchové jako Uriah.

Dovolte mi malou odbočku. Na jednom polském serveru existuje obdivuhodný pokus o vzkříšení ducha Polské lidové republiky s autentickými obrazovými a textovými příklady. Jedním ze zdrojů je skutečná kniha přání a stížností z varšavské prodejny masa a uzenin.

Je to úchvatné čtení o malebné bídě reálného socialismu. Jenže vedle kupících se stížností na prázdné police, aroganci prodavaček a neuvěřitelných bojů mezi členy dvou front - ty pro privilegované a ty pro obyčejné smrtelníky - narazíte na několik pochval a poděkování. Tady je nejtypičtější: Dovolte mi, abych poděkoval ředitelství za výměnu předchozího personálu v našem obchodě, a to včetně vedení. Nynější personál je odborně na výši a chová se přívětivě. Mám pocit, jako kdybych se vrátil do předválečných časů. Ing. Stanisĺaw Wiśniewski, bojovník za svobodu.

Právě lidé, kterým do krve přešla úslužnost, protože jim bylo zároveň vtloukáno do hlavy, že nejsou tak chytří nebo bohatí, aby si mohli dovolit prosazovat vlastní názor, Špidlu vnímali jako divného patrona, který se nad jejich starosti vyvyšuje. Ve své ustrašenosti byli náchylní vykládat každé Špidlovo oznámení o reformě sociálního státu jako útok na své jistoty - a to i v případech, kdy o žádné převratné změny nešlo. A na přívětivé chování a vysvětlování na výši, tedy jazykem, kterému tito potenciální voliči ČSSD, nyní v rozpacích, opravdu rozumějí, nepokrytě sází Gross. Výměnu vedoucího své politické prodejny už má za sebou.

Nový premiér a úřadující šéf soc. dem. však tento zápas vyhraje pouze v případě, že počet voličů, které se mu takto podaří vrátit z vandru domů, bude o hodně vyšší než řady vzdalujících se bývalých Špidlových příznivců. Vhodné slovo řečené ve správnou chvíli dělá ovšem divy. A jelikož pouhá slova nestačí, připravuje Gross konkrétní věci, které bude možné zkontrolovat a následně vidět na vlastní oči. Kupříkladu kus dálnice.

To by už mohlo mít stejný efekt, jako když se na prázdných policích polských masen nakonec objevila šunka.

PRÁVO 28. července