S názorem, že cizinci s pobytem v ČR představují příliš velké bezpečnostní riziko, se proti loňsku ztotožnilo o sedm procentních bodů více respondentů, konkrétně 67 procent. Ze 46 na 31 procent naopak meziročně poklesl počet lidí souhlasících s tezí, že by každá menšina měla mít možnost žít podle vlastních zvyků a tradic.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Podobně poklesl i počet těch, kteří by přiznali právo na občanství každému, kdo v ČR žije. Proti 33 procentům v roce 2014 je to letos jen 27 procent dotázaných.

Na druhou stranu si méně než polovina lidí myslí, že česká veřejnost přistupuje k cizincům bez předsudků. Tento názor zastává 47 procent dotázaných.

Názory na cizí státní příslušníky (kladné odpovědi v procentech)
 2013
2014
2015
Právo na občanství
41
33
27
Právo žít dle tradic a zvyků
49
46
31
Češi přistupují k cizincům bez předsudků
48
52
47
Cizinci představují bezpečnostní riziko
57
60
67
 zdroj: STEM

Tolerance k možnosti etnických menšin žít podle vlastních tradic a zvyků se podle agentury nejvýrazněji snížila mezi lidmi ve věku 30 až 44 let a mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním.

„V případě vysokoškolsky vzdělaných  občanů došlo ke změně postojů k cizím státním příslušníkům i v dalších otázkách, takže zatímco v loňském roce se lidé s vysokoškolským diplomem od ostatních vzdělanostních skupin odlišovali vyšší mírou vstřícnosti k cizincům, aktuálně jsou na tom podobně jako ostatní,“ uvedla agentura s tím, že celkově může nižší vstřícnost veřejnosti k cizincům souviset s teroristickým útokem na pařížskou redakci Charlie Hebdo. Po ní se prý ve společnosti „aktualizovala diskuse o soužití majoritní společnosti s etnicky či nábožensky odlišnými skupinami obyvatel“.