Prezident Miloš Zeman v lednu na pražském fóru věnovaném holokaustu zmínil, že v době nástupu nacismu selhali intelektuálové. Jmenovitě zmínil i Peroutku, který podle něj zveřejnil v Přítomnosti text „Hitler je gentleman”. I přes odmítavá stanoviska historiků a odborníků prezident na existenci článku trvá s tím, že jej četl.

V pondělí zveřejněný článek je jedním z Peroutkových textů v období kolem vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, tedy v době tzv. druhé republiky, kdy se v tehdejší společnosti objevovaly i nepokrytě antisemitské nálady a tendence.

„Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu,” vyzdvihl Ovčáček jednu z vět z textu, který Peroutka uvozuje jako dodatečnou odpověď na dopis jednoho z německých studentů k otázce židovství.

Zeman: Každý máme světlé i temné stránky

Zeman jeho výběr hájí. „Výběr je dán Jiřím Ovčáčkem, protože základní teze zněla, že i Ferdinand Peroutka jako mnozí jiní do jisté míry podlehl tlaku doby a vyjadřoval se tak, že se poněkud kalí jeho obraz naprosto dokonalého novináře. Ale chtěl bych říci, že si ho i tak vážím. Každý z nás má své světlé i temné stránky,“ komentoval Zeman v pondělí text, který se objevil na stránkách Pražského hradu.

Mluvčí zmínil ještě jednu citaci: „Musím učinit jedno přiznání: nemám žádného talentu k antisemitismu, ale při pohledu na bývalou německou literaturu několikrát jsem si pomyslil, že by ve mně mohlo vzniknout pokušení kulturního antisemitismu, kdyby, podobně jako tam, málo asimilovaní židé se zmocnili ducha naší literatury a našich novin a kdyby svými způsoby a svým myšlením zastírali naše způsoby vlastní a přehlušovali ráz myšlení našeho.”

Obě doplnil i dílčím nástinem dobového kontextu, který časově vymezuje norimberské zákony, podpis mnichovské dohody, křišťálovou noc i opatření, která proti židům učinila ještě před začátkem okupace tehdejší vláda Rudolfa Berana. Zveřejněný materiál odkazuje i na materiály uvádějící Peroutkovy články do dobového kontextu.

Poznatky Ovčáčkova bádání na téma Hitlerova gentlemanství Hrad zatím nezveřejnil. Sdružení Ferdinanda Peroutky již před časem prezidenta vyzvalo k doložení tvrzení, případně k omluvě. Peroutkova vnučka Terezia Kaslová chce žalovat stát. [celá zpráva]