Státní zástupkyně postavila Kholla před soud, neboť je přesvědčena, že školu nevystudoval, a neoprávněně tak užívá akademický titul bakalář. „Když mu na univerzitě řekli, že nemůže studovat na magistra, když nemá bakaláře, tak nic nenamítal a přihlášku vzal zpátky,“ řekla žalobkyně.

Jak se tedy policista dostal k diplomu, jehož pravost potvrdil před soudem sám Zapletal? Ten si vzpomíná, že Khollovi vedl bakalářskou práci, osobně ho přezkušoval při závěrečných státnicích a sám vystavil, orazítkoval a podepsal diplom, který mu pak poslal poštou.

Nikde není jeho přihláška, nemáme ani potvrzení o tom, že by platil školné.kvestorka školy

Jenže háček je v tom, že Khollovo jméno neprochází žádnou evidencí studentů, neexistuje záznam o podané přihlášce, o průběhu studia ani o jeho ukončení. Chybějí také doklady o platbách školného.

Nepořádek v evidenci?

Kholl trvá na tom, že do školy chodil a úspěšně absolvoval státní závěrečnou zkoušku. „Divím se, proč tady vůbec stojím,“ řekl před soudem. Podle obhájce se stal obětí nepořádku v evidenci.

„To jméno neprochází jak elektronickou evidencí, tak jsme ho nenašli ani v té původní papírové. Nikde není jeho přihláška, nemáme ani potvrzení o tom, že by platil školné. Proto jsme také podali trestní oznámení, že u nás tento člověk nestudoval,“ uvedla u soudu kvestorka školy Jarmila Vašulková.

Podle tehdejší vedoucí studijního oddělení Věry Kamendové bylo tisknutí a razítkování diplomů výhradně záležitostí administrativy.

„Rektor to jen podepsal a my jsme diplomy připravili k předání na promoce,“ prohlásila Kamendová. V knihovně školy se nedohledala ani Khollova bakalářská práce. On sám ji předložil, ale podle státní zástupkyně šlo o desítky stránek opsaného textu včetně chyb a překlepů ze Zapletalovy publikační činnosti.

Diplom prý tiskl večer

Zapletal před soudem řekl, že Kholla přezkušoval mimo vyhlášený termín státních zkoušek, neboť měl individuální studijní plán. Diplom mu prý vystavil v období, kdy se nepohodl s majitelem školy, dostal padáka a de facto měl zákaz vstupu na pracoviště. Tak prý večer zašel na studijní oddělení, diplom vytiskl, vyplnil, dal na něj razítko a podepsal.

Stejným způsobem údajně postupoval ještě u dalších čtyř studentů. Poté nechal vzkaz pro pracovnice oddělení, aby to administrativně zpracovaly a vyřídily. Soudkyně chce před vynesením rozsudku vyslechnout ještě další svědky, u kterých existují pochybnosti o řádném studiu.

Vysoká škola Karla Engliše vznikla v roce 1999. Nyní má akreditované čtyři bakalářské obory. Do povědomí veřejnosti se dostala před čtyřmi lety kvůli skandálu s pofidérní bakalářskou prací bývalého brněnského primátora Romana Onderky.

Probíhá kontrola

Akreditační komise provedla ve škole rozsáhlou kontrolu. Na základě jejího výsledku zahájila řízení o omezení akreditace, které spočívá v zákazu přijímat nové uchazeče ke studiu u všech studijních oborů. „Řízení ještě není pravomocně skončeno,“ potvrdil v pátek Právu Jan Dvořák z Akreditační komise.

V kontrolní zprávě komise je mimo jiné uvedeno, že dodržování relevantních právních norem je ze strany školy nedostatečné a netransparentní, v řadě případů porušující zákon o vysokých školách či ustanovení jiných právních předpisů.

„Nejsou naplňovány zákonné požadavky na zkoušející u státní závěrečné zkoušky, protokoly jsou vedeny způsobem, který neumožňuje kontrolu toho, kdo byl zkoušení přítomen. Nejsou zveřejňovány informace o přijímacím řízení, vydávaná správní rozhodnutí jsou vadná,“ konstatovali kontroloři.