Bude se na ní podílet více než 600 pracovníků z padesáti dodavatelských firem a téměř 400 zaměstnanců ČEZ. V jejím průběhu budou pokračovat i zátěžově testy vyplývající z požadavků EU. Elektřinu začne blok dodávat opět v polovině června.

„Výkon bloku začne provozní personál snižovat v pátek večer a ve 21 hodin odpojí turbogenerátor od přenosové soustavy. V sobotu se už naplno rozjedou odstávkové práce. K nejdůležitějším bude patřit zmíněná modernizace turbíny. Nové nízkotlaké díly a vysokotlaká olejová regulace umožní zvýšit výkon bloku o dvě procenta, a to při stejné spotřebě paliva, což představuje množství elektřiny pro 50 tisíc českých domácností,” konstatoval Sviták a připomněl, že loni prošel stejnou úpravou první blok.

Kontrola bezpečnostního systému

Kvůli kontrole se z reaktoru bude také vyvážet všech 163 palivových souborů. Čtyřicet dva z nich se do reaktoru vracet nebude a budou nahrazeny čerstvým palivem. Kontrolou projde rovněž tlaková nádoba reaktoru i celý primární okruh a bezpečnostní systémy.

Odstávku elektrárna využije rovněž k instalaci dalšího zařízení na likvidaci vodíku v budově, které chrání reaktor, což je další z více než čtyř desítek opatření přijatých v rámci zátěžových testů EU. Většinu z nich už JETE dokončila.

V minulých letech šlo například o rozšíření způsobů chlazení reaktoru či další nezávislé zdroje výroby elektřiny pro klíčové bezpečnostní systémy a lepší vybavení a zázemí vlastní hasičské jednotky.