Předloha měla původně zavést rozúčtování nákladů na spotřebu tepla v bytech na základě údajů zjištěných z měřidel tepla.

Senátoři ale plošnou instalaci měřidel odmítli a zákon navrhli upravit tak, aby se náklady daly rozúčtovat i na základě dohody nájemců nebo vlastníků bytů. Sněmovna na tento návrh přistoupila.

Novela souvisí s novelou zákona o hospodaření energií, kterou také prezident podepsal. Tato novela ruší plošnou povinnost instalovat měřiče spotřeby tepla. Instalovat by se měly jen tam, kde se to vyplatí. Podmínky určí vyhláška, kterou připraví ministerstvo průmyslu.

Podepsaná novela zákona o službách spojených s bydlením také snižuje nejvyšší pokutu pro případ, že by příjemce služeb, například vlastník bytu nebo jejich poskytovatel, nesplnil svoji povinnost ve stanovené lhůtě. Dosud činí pokuta 100 korun za každý den prodlení, nově se snižuje na 50 korun.