Úřad v roce 2013 prověřoval hospodaření ministerstva za roky 2010 až 2012. Na základě kontroly oznámil ve třech případech finančnímu úřadu podezření z toho, že ministerstvo porušilo rozpočtovou kázeň. Šlo o celkem čtyři milióny korun. Jedním z případů byl právě nákup fotorámečků.

„U kterých jsme finančnímu úřadu předložili dostatečné důkazy pro to, aby to finanční úřad prohlásil za nákupy hospodárné a v pořádku. To znamená: tam k porušení rozpočtové kázně nedošlo," řekl Sassmann.

Další dva případy podezření se týkaly vánočních besídek pro děti a koncertu pro postižené povodněmi. V případě koncertu ministerstvo stále čeká na vyjádření finančního úřadu.

NKÚ uvedl, že cena rámečků se pohybovala od 592 do 14 760 korun za kus. V době kontroly přitom sloužilo svému účelu jen šest z nich, 64 rámečků bylo ve skladě a tři se zaměstnancům ministerstva nepodařilo dohledat. Podle ředitele Sassmanna slouží fotorámečky k výzdobě budovy ministerstva.

Náklady na externí služby resort snižuje

NKÚ při kontrole prověřil nakládání s majetkem a penězi v celkovém objemu téměř 134 miliónů korun. Kontroloři mimo jiné zjistili, že náklady ministerstva na konzultační, poradenské a právní služby v uvedeném období vzrostly z 23,3 miliónu na 48 miliónů korun ročně.

V letech 2011 a 2012 například ministerstvo zaplatilo dvěma externím poradcům 848 000 korun za mediální služby. A to přesto, že ke konci roku 2012 disponovaly odbor kabinetu ministra a odbor tiskový a marketingu celkem 25 zaměstnanci.

Náměstek ministra Jan Landa poslancům řekl, že ministerstvo postupně náklady na poradenské služby snižuje, a to hlavně na právní služby. Náklady na poradce podle něj klesly řádově na milióny.