Z protokolu o kontrole, který má Právo k dispozici, vyplývá, že město se snažilo auditem zjistit, jak Baník hospodařil s veřejnými prostředky od července roku 2013 do konce června 2014. Ty měly jít na podporu mladých sportovců do 26 let. Jenže úředníci zjistili, že Baník z dotace například nakoupil příbory a sklenice pro sekretariát za 711 korun, jedli kavkazskou za 868 korun, ale také uhradil opravu parapetů a výměnu předokenních rolet rodinného domu za 42 540 korun.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Fotbalový klub navíc podle auditu neoprávněně použil peníze na uhrazení nákladů, které mu vznikly mimo realizaci projektu, což smlouva zakazuje. Z dotace tak zaplatil mimo jiné 77 tisíc korun za pronájem praček od července 2014 do března 2015, přitom projekt skončil v červnu 2014. Baník do dotace zahrnul i náklady z roku 2011 ve výši 900 korun za zdravotnické pojištění.

Město klubu neuznalo ani vyplacených 58 tisíc korun za provoz auta předsedovi představenstva TJ FC Baník, protože peníze byly vydány bez smlouvy. Nesrovnalosti kontrola dle protokolu objevila také ve fakturách za telefony a internet.

Baník zvažuje ve věci další postup

Baník se proti závěru kontroly v březnu odvolal a zaslal městu své námitky. Ty však magistrát neuznal. Podle vedení klubu jsou závěry kontroly výsledkem rozdílného výkladu uznatelnosti nákladů dotační smlouvy mezi odborem kultury, sportu a volnočasových aktivit a odborem interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy.

„Nejzávažnějším příkladem rozdílného výkladu je neuznání nákladů ve výši zhruba čtyř miliónů korun na mzdy provozních zaměstnanců, kteří zajišťují služby spojené s nájmem městského stadiónu Bazaly. Přesto závěry kontroly, které nám určily uhradit zhruba jedno procento z celkové vyúčtované dotace, respektujeme a ve stanovené lhůtě zaplatíme,“ sdělila mluvčí Baníku Regina Jandová s tím, že klub další postup v této věci ještě zvažuje.

Primátor: Baník porušil podmínky

„Stanovený odvod za porušení rozpočtové kázně byl nařízen z důvodu porušení stanovených podmínek příjemcem dotace, ne z důvodu rozdílného výkladu uznatelnosti nákladů mezi jednotlivými odbory magistrátu,“ reagoval ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Dodal, že v rámci kontrol, které magistrát v Baníku provedl, nedošlo k neuznání nákladů ve výši zhruba čtyř miliónů korun na mzdy provozních zaměstnanců. „Neboť tyto mzdy vůbec nebyly ve smlouvě jako uznatelný náklad uvedeny. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně je důsledkem porušení podmínek stanovených v rámci poskytnutí dotace. Jedná se o obvyklý postup, který město uplatňuje vůči všem, a to dle příslušného zákona,“ zdůraznil primátor.