Podle architekta Adama Jirkala ze společnosti Atelier Sad není vina na straně jednotlivců, kteří nové stanice projektovali, nýbrž v nastavení systému, kdy chybí vypsání veřejné soutěže na stanice.

„Chyby, které zde vidíme, jsou vlastně jen důsledky počátečního špatného principu. Neexistuje veřejná soutěž na architektonické řešení. Neexistuje kvalitní zadání vytvořené investorem. Neexistuje kritika během jednotlivých fází řešení. Tvorba veřejného prostoru tak probíhá v utajení. Institut veřejného zadavatele má dlouhodobě nízkou prestiž, nevytváří tlak na vznik kvality a jedinečnosti. Kritika tak přichází až ve chvíli, kdy je objekt zrealizován a to už je pozdě,“ vysvětluje architekt Jirkal.

„Jsou to nejjednodušší řešení, která nikoho nenutila něco vymýšlet, ať už koncepčně nebo technicky. Jsou to jednoduché postupy, které si zvládne udělat každý řemeslník na svém rodinném domě a vůbec nesouvisejí s takto významnou stavbou,“ doplňuje Jirkal.

Nešťastné schody

Mezi diskutabilní řešení podle něj patří ne příliš velký odvodňovací kanálek pod nezastřešenými schody do vestibulu, který kvůli nepřesnému umístění nezachytí veškerou vodu. Nešťastné je také podle architekta umístění otevřených schodišť směrem na západ.

„Pokud bychom se podíleli na podobném projektu, kladli bychom větší důraz na kvalitu provedení a funkčnost. Určitě bychom se více věnovali vstupům, jejich orientaci vůči světovým stranám. Brali bychom v úvahu strmost lokality Červený Vrch a směr větru a následnou likvidaci dešťové vody. Mělo by se myslet i na to, že schody po přívalových deštích mohou namrznout a kluzkost jejich povrchu bude vyšší,“ zhodnotil Jirkal.

Odvodňovací kanálek pod schody do vestibulu stanice Bořislavka.

Odvodňovací kanálek pod schody do vestibulu stanice Bořislavka.

FOTO: Novinky

„Také bychom se snažili poskytnout cestujícím maximální komfort při čekaní a přestupu z metra na tramvaje a autobusy. Zajímala by nás vzdálenost od vstupu do metra ke krytým zastávkám. Zaujalo nás, že vstupní prostory nejsou zastřešené, přitom předimenzovaná konstrukce nad vstupem je zatížená pouze osvětlením a informačním systémem,“ dodal architekt.

Video

Otevření nového úseku metra na trase A

Mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl však kritiku na nedostatky komentoval slovy, že se jedná o klasické otevřené schodiště, které navrhovali architekti.

„Stanice se otevřely před čtyřmi dny. Budeme situaci a možné související problémy sledovat. Případně se spojíme s hotovitelem a uplatníme reklamaci,“ řekl Štábl.

Video

Portýři pomáhají cestujícím s kufry z metra na autobusy na pražské letiště