„O pravou zpětnou účinnost – retroaktivitu – právní normy jde tehdy, jestliže se novým právním předpisem má řídit vznik právního vztahu a nároků účastníků z tohoto vztahu také v případě, kdy právní vztah nebo nároky z něj vyplývající vznikly před účinností nového právního předpisu. Zákaz pravé retroaktivity vyplývá z principu demokratického právního státu,“ vysvětlila mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

ÚS se spornou normou zabýval na základě podnětu Okresního soudu v Karviné. Na stůl jednoho z místních soudců se tam dostal případ manželů, kteří protestovali proti tomu, že exekutor se sápal na naspořené peníze manželky dlužníka v penzijním fondu. Žena namítala, že v okamžiku zahájení exekuce exekutor na peníze nemohl a nikdo nemohl tušit, že ze dne na den mu zákonodárce tuto možnost dá.

Omezená působnost

„Dopad našeho nálezu bude mít omezenou působnost, zrušení tohoto ustanovení se promítne jen do exekučních řízení, která byla zahájena před lednem 2013 a která ještě nebyla skončena. Nedotkne se jiných typů exekučních řízení nebo těch, která už byly třeba skončena,“ upozornil soudce zpravodaj Jan Musil.

„Pro jasnost je třeba konstatovat, že paralelně před ÚS probíhá pod jiným případem řízení o zrušení právní normy, kde je napadeno ono kritické ustanovení, které rozšířilo možnost postihovat majetek manžela, který není dlužníkem. Pokud by v tomto řízení došlo k podobnému výsledku, toto ustanovení bude mít mnohem větší dopad,“ dal ale naději lidem v exekuci Musil.

Napadené ustanovení, které vstoupilo v platnost od 1. ledna 2014, zpětně umožňovalo sáhnout i na majetek manželka či manželky dlužníka v řízeních zahájených od 1. ledna 2013. Musil kritizoval i text zákona, který je nesrozumitelný. „Pochybuji o tom, že když si to přejde jakýkoli občan, pochopí, o co vlastně jde. Novela byla přijata klopotným způsobem,“ dodal Musil.