Kubinyi o své představě zdravotnictví hovořil nepřetržitě 45 minut. Koncepce je založena na tom, že by se o něco snížilo zdravotní pojištění, ale zvýšila by se spoluúčast pacienta. Již by neexistovala kategorie pojištěnců, za které platí stát, tedy děti a důchodci.

Peníze, které stát nyní na pojištění dětí a důchodců vynakládá, by se promítly do vyších penzí a nižších daní pro živitele, kteří by pojištění odváděli sami.

Za nevýdělečné osoby nyní stát na pojištění platí zhruba 31 miliard korun ročně. 14 miliard korun, které platí jen za důchodce, by se jim mohlo jednorázově promítnout do důchodů a z toho by si pak sami zdravotní pojištění platili nebo by jim to rovnou strhávala Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě dětí, za které stát ročně hradí pojistné také ve výši asi 14 miliard korun, by se podle Kubinyiho představy zvýšené náklady kompenzovaly rodičům snížením daní.

Zaveden má být i nový úřad, tzv. Správa zdravotního pojištění, která by bděla nad penězi ve zdravotnictví. Kubinyi chce umožnit připojištění ve zdravotnictví, a to na péči, která by byla vyhrazena jako tzv. mimostandard. Tato péče by nebyla hrazena ze zdravotního pojištění a zahrnovala by péči jak speciální, tak i běžnou, kterou by ministerstvo stanovilo. Která by to byla, ale ministr neupřesnil.

Hrazených léků bude méně

V lékové politice by měl být nadále alespoň jeden přípravek v určité kategorii hrazen ze zdravotního pojištění. To znamená, že by se v budoucnu snížil počet léků, které hradí zdravotní pojišťovny. Kubinyi také předpokládá, že každý občan bude mít čipovou kartu, kterou se u lékaře bude prokazovat.

Ministr Právu již dříve řekl, že varianty spoluúčasti pacienta jsou různé: například poplatek za dopravu sanitkou, recepty, stravu v nemocnici, za lázně, administrativní poplatky u lékaře atd. [celá zpráva]

Čipové karty mají stát od 2,5 do 4 miliard korun a částečně chce tyto náklady Kubinyi uhradit tím, že by si každý čipovou kartu koupil asi za 100 nebo 200 korun. Zvýšená spoluúčast má fungovat jako regulační mechanismus a ministr si slibuje, že by se snížil počet kontaktů pacienta s lékařem ze současných 14 za rok na zhruba 5, 6, jako je tomu v Evropské unii.

Nakolik se jednotlivé kroky koncepce uskuteční, není jasné. Vláda totiž podala demisi a s Kubinyim se v novém kabinetu nejspíš nepočítá. "Slíbil jsem Parlamentu, že reformu předložím, tak ji předkládám, i když vláda je v demisi," prohlásil Kubinyi a dodal, že teze průběžně konzultoval s odstupujícím premiérem Vladimírem Špidlou, třikrát je projednal ve zdravotní komisi ČSSD a ta mu dala souhlas ke zveřejnění jako "podklad pro diskusi". Není to tedy názor ČSSD, ale pouze Kubinyiho.