„Nalezená kostra pochází pravděpodobně z 2. poloviny 9. století, možná 1. poloviny 10. století. Je součástí rozsáhlého plošně velmi velkého pohřebiště, které zde v tomto období bylo a o kterém víme už od minulého roku. Jedná se také o první ostatky, které byly nalezeny pod podlahou suterénu Klementina,“ popsal nález archeolog z Národního památkového ústavu v Praze Jan Havrda.

Již v loňském roce byly objeveny raně středověké hroby, ve kterých bylo uloženo asi deset koster. Některé z nich byly nalezeny pod studentským nádvořím a také pod hlavním nádvořím. K dalším objeveným nálezům v Klementinu patří vzácná fresková výmalba, zazděné dveře do kostela Nejsvětějšího Salvátora či historická táhla ztužující stropní klenby.

Kostra nalezená v prostorách Klementina pochází pravděpodobně z 9. století

Kostra nalezená v prostorách Klementina pochází pravděpodobně z 9. století.

FOTO: Novinky

„V místnosti, konkrétně na stěně kostela svatého Salvátora, se našly malby, které jsou mladší než původní výzdoba kostela v chodbách, které jdou s Křížovnickou ulicí. Jedná se o velmi vzácné fresky. V té místnosti byla provedena nová úprava stropů architekta Machoně, čili se počítalo, že ty omítky a stěny budou nové. V průběhu tehdejšího průzkumu se sondy vyhnuly barevným věcem, a když se dělala elektrika, tak se poté zjistilo, že se tam nacházejí jakési barevné vrstvy. Na stěně svatého Salvátora byly dvě základní omítky a pak spousta vápenných nátěrů, které malby překrývaly,“ doplňuje akademický malíř a restaurátor Jan Živný.

Vzácné fresky byly zakryty několika omítkami a vrstvou nátěrů

Vzácné fresky byly zakryty několika omítkami a vrstvami nátěrů

FOTO: Novinky

Celkové náklady na opravu někdejší jezuitské koleje dosáhnou 1,886 miliardy korun. Revitalizace je momentálně ve druhé fázi a doposud stála 600 miliónů korun. Jen archeologický výzkum a restaurátorské práce vyšly téměř na 130 miliónů korun.

Revitalizace rozsáhlého historického areálu v centru Prahy trvá od roku 2010 a měla by skončit v roce 2018. Oproti původnímu plánu má tak rekonstrukce rok a půl skluz. Mohou za to především rozsáhlé archeologické a památkové průzkumy.