„Podařilo se nám dosáhnout shody podle mého názoru se všemi klíčovými aktéry celého procesu," prohlásil Pelikán. Ministr očekává, že by předloha zákona mohla bez větších potíží projít legislativním procesem. ”Je dobrým novým zákonem o státním zastupitelství a zákonem, který by měl nastartovat novou éru veřejné žaloby," doplnil Pelikán.

Návrh zákona v nejbližších dnech půjde do připomínkového řízení. Pokud se nevyskytnou problémy, tak by měl být účinný od 1. ledna 2017.

Ministerstvo nebude mít informace z živých kauz

Zákon má zrušit vrchní státní zastupitelství, která nyní sídlí v Praze a Olomouci. Místo vrchních žalobců by u kauzy vrchních soudů měli mít nově na starosti žalobci z krajských zastupitelství.

V soustavě žalobců by tak měly nadále zůstat okresní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a NSZ. Zároveň vznikne speciální tým státních zástupců, kteří budou bojovat proti nejzávažnější finanční a hospodářské kriminalitě se škodou přes 300 miliónů korun. Na tyto žalobce bude dohlížet NSZ.

Podle Pelikána zákon posiluje nezávislost i odpovědnost jednotlivých státních zástupců. „Dále se snižuje možnost vlivu politické reprezentace do soustavy státní žaloby. Omezuje se právo ministerstva na informace z trestních řízení," dodal Pelikán. Podle něj zákon znemožňuje, aby se resort dostal k informacím z živých kauz.