„Praktický význam to má například při takzvaném odlévání majetku před věřiteli,“ vysvětlil Právu hlavní autor kodexu Karel Eliáš.

„Podle starého zákoníku, když dlužník například převedl svůj dům na syna, bratra nebo manžela, aby ho ukryl před věřitelem, byl podezřelý, že jedná účelově. Ovšem švagr se za osobu blízkou ještě nepovažoval a transakce mohla u soudu projít,“ podotkl Eliáš.

Dnes musí dlužník i v tomto případě prokázat, že nejednal účelově. Nově zavedený rodinněprávní poměr má však pro spřízněné osoby i své výhody.

Může odepřít výpověď

„V trestní oblasti mohou například využít svého práva odepřít výpověď v trestním řízení,“ uvedla Barbora Malimánková z advokátní kanceláře TaylorWessing.
Švagři po sobě naopak nedědí. „Vznikem švagrovství nevzniká nárok na dědictví, osoby sešvagřené totiž nespadají ani do jedné z dědických tříd při dědění na základě zákonné posloupnosti,“ podotkla právnička.

„Dědit by mohly pouze na základě pořízení pro případ smrti (závěť nebo dědická smlouva – pozn. red.) nebo na základě institutu osoby spolužijící, pokud žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti,“ dodala Malimánková.

Výmluvy u nehody musí zdůvodnit

Většině lidí v souvislosti s pojmem „osoba blízká“ vytane na mysli klasické vymlouvání řidičů aut, kteří nebyli přistiženi na místě, že přestupek spáchal někdo z rodiny. Tudíž proti němu nemohou vypovídat. I takový postup je mezi švagry v přestupkovém řízení možný.

Za osobu blízkou může být ve smyslu přestupkového zákona považován i člověk, jehož újmu by majitel auta vnímal jako újmu vlastní a jde o osobu v rodinném nebo obdobném vztahu. Na švagra se od ledna loňského roku vztahuje termín obdobný vztah.

„I švagr může být považován za osobu blízkou. V konkrétním případě by však zřejmě bylo nutné zdůvodnění, proč konkrétní člověk podezřelý z přestupku považuje právě švagra za osobu blízkou, tedy proč případnou újmu švagra pociťuje jako újmu vlastní,“ uvedl mluvčí dopravní policie Jozef Bocán.

Navrácením švagrovství do zákona se občanský zákoník loni vrátil k úpravě, která u nás platila až do roku 1964. Vzniká uzavřením manželství a zaniká rozvodem.
Ne však smrtí jednoho z manželů. V takovém případě zůstávají sourozenci partnerů nadále švagry. Nevztahuje se na registrované homosexuální páry. Sourozenci takových partnerů švagry nejsou.