„Tento projekt vznikl především proto, aby se neztratily vzpomínky na ty, kteří už nejsou mezi námi,“ uvedl Tomáš Studeník z organizace Život po životě, který přišel s nápadem na digitální náhrobek.

Inspiraci našel v USA, kde se destičky s QR kódem objevily už před deseti lety. Systém funguje jednoduše. Stačí si na internetu založit vzpomínkový profil pro danou osobu a objednat si destičku s QR kódem. Ta se potom  instaluje na hrob.

Pomocí aplikace v telefonu si poté mohou rodinní příslušníci či přátelé zesnulého přes QR kód načíst informace, fotografie či videa z profilu a vzpomínat na zesnulého. Profil lze neustále rozšiřovat.

Cena za zřízení profilu a pořízení destičky s QR kódem je čtyři tisíce korun. Studeník je přesvědčený, že digitální náhrobek může v budoucnu nahradit ten klasický.

Lidé mohou díky destičkám s QR kódy u hrobů významných osobností  listovat jejich profilem s životopisem a získat mnohé zajímavé informace.