Správa základních registrů chybovala při vymezení kvalifikačních předpokladů firem. Konkrétně byly chyby u seznamu specialistů, který neodpovídal druhu, rozsahu a složitosti zakázky. Chyby měly vliv na výběr nejvhodnější nabídky. ÚOHS se případem zabýval na základě podnětu společnosti ICZ a.s.

Správa základních registrů se proti rozhodnutí ÚOHS z poloviny února neodvolala. Bude muset zaplatit také náklady řízení ve výši 30 tisíc korun.

Základní registry zahrnují registr obyvatel, registr práv a povinností, registr osob a registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Jde o databázi, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o lidech a o státních i nestátních subjektech.

V registrech je zhruba 120 nejdůležitějších osobních údajů, u nichž stát garantuje jejich platnost. Úřady si z registrů pro potřeby agend, jež vyřizují, denně vytahují do svých informačních systémů aktualizované údaje.