Příští týden má být teplotně průměrný, ten následující relativně teplejší. Pak nastane relativně chladnější týden, načež se teploty zase vrátí k dlouhodobému průměru.

Ten pro období od 9. března do 5. dubna činí 5,1 stupně Celsia s intervalem průměrných teplot od 4,4 stupně do 6 stupňů.

Ani srážek nebude příliš. „Bude převládat sušší počasí, takže toto období jako celek bude s největší pravděpodobností srážkově podprůměrné,“ uvedl ČHMÚ.

Pouze v relativně nejchladnějším týdnu od 23. března se očekává množství srážek zhruba na úrovni dlouhodobého průměru, jenž pro toto roční období činí 42 mm.

Teplotní rekordy (od roku 1951)teplota (°C)rok
Nejnižší průměrná teplota-1,32013
Nejvyšší průměrná teplota8,71974
Srážkové rekordy (od roku 1951)množství (mm)rok
Nejnižší úhrn srážek111953
Nejvyšší úhrn srážek821992
            Zdroj: ČHMÚ