"Křty, které provádějí Svědci Jehovovi, se přesně řídí podle biblického vzoru," řekl mluvčí sjezdu Martin Adamy s tím, že  Svědkové Jehovovi nekřtí malé děti, protože podle nich nejsou dostatečně zralé a přijetí křtu není jejich svobodné rozhodnutí. Úplné ponoření do vody zase odkazuje na křest Ježíše Krista v řece Jordan.

Sjezd vyvrcholí v neděli. Dopoledne bude stadion patřit evokaci života raných křesťanů, které přiblíží dramatizace. Odpoledne pak promluví cestující zástupce Svědků Jehovových o tom, jak životní styl jehovistů pomáhá řešit tlaky všedního života.  

K náboženské společnosti Svědkové Jehovovi se při posledním sčítání lidu v ČR přihlásilo 23 000 lidí. Stala se tak čtvrtou nejpočetnější církví. Na světě se k jehovistům hlásí 6,3 miliónu lidí. Na stadionu Evžena Rošického se každoročně scházejí již od počátku devadesátých let.

Jehovisté své učení šíří prostřednictvím časopisu Strážná věž, který vychází ve 147 jazycích. Tento způsob misie se ale nelíbí řadě křesťanských církví, které jehovisty - i díky rozdílnosti v teologických otázkách - považují za nepravověrné a kritizují jejich organizaci.