Zbrojní průkaz totiž v desetimiliónové České republice vlastnilo podle dat Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní ke konci roku 2012 přes 306 tisíc osob. Ty měly podle dat ministerstva vnitra cca 761 tisíc ručních zbraní.

Ministr Milan Chovanec (ČSSD) v úterý v reakci na incident zmínil, že zváží, není-li počet zbraní v ČR příliš vysoký.

"V České republice je drženo poměrně velké množství zbraní. Je otázkou, jestli chceme, aby v české společnosti bylo tolik držitelů zbrojních průkazů," řekl Chovanec televizi Prima.

Při amnestii lidé odevzdali tisíce zbraní

Policie v roce 2013 zaznamenala v souvislosti s držením zbraní téměř 3000 přestupků a 463 trestných činů nedovoleného ozbrojování. Od loňského července funguje elektronický centrální registr zbraní, který nahradil papírovou evidenci. Nová evidence sleduje zbraně od jejich vzniku až do doby zničení, znehodnocení nebo vývozu z ČR.

Do konce loňského roku byla vyhlášena i zbraňová amnestie, při níž lidé odevzdali 5744 zbraní a 468 351 kusů střeliva.

Zbrojní průkaz není pro každého

K získání zbrojního průkazu (ZP) je nezbytné splnit řadu podmínek podle skupiny průkazu a podle kategorie zbraně. Společnými podmínkami pro všechny je minimální věk, trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní a odborná způsobilost. Detaily určuje zákon o zbraních.

Skupiny ZP jsou vytvořeny podle účelu užívání zbraně nebo střeliva
- ke sběratelským účelům (skupina A)
- ke sportovním účelům (B)
- k loveckým účelům (C)
- k výkonu zaměstnání nebo povolání (D)
- k ochraně života, zdraví nebo majetku (E)
- k provádění pyrotechnického průzkumu (F)
 zdroj: ČTK

Pro ZP skupiny A, D, a E lze o ZP zažádat po dovršení 21 let, zbývající skupiny vyžadují věk alespoň 18 let. Členové sportovních klubů a studenti některých oborů souvisejících s myslivostí či výrobou zbraní mohou mít výjimky.

Držitelé ZP musí rovněž znát zákon o zbraních, definici nutné obrany a krajní nouze. Odbornou způsobilost dokládají rovněž znalostí zdravotnického minima, nauky o zbraních a střelivu, praktickou manipulací se zbraněmi a střelbou na pevný terč.

Lékařské prohlídky po deseti či pěti letech

K získání ZP je také nutný posudek o zdravotní způsobilosti vydávaný praktickým lékařem, případně doplněný o psychologické vyšetření. Zdravotní způsobilost je nutné prokazovat po deseti letech, u skupiny D každých pět let.

Za nespolehlivé jsou považováni například alkoholici, uživatelé drog nebo lidé, kteří se opakovaně dopouštějí vážnějších přestupků. Policie může požádat o vyjádření o spolehlivosti obecní úřad nebo například báňskou správu.

ZP není nutný pro zbraně všech kategorií
A - zbraně zakázané (kupříkladu vojenské, samočinné, maskované, nevyrobené z kovů); zbraně je až na výjimky zakázáno nabývat
B - zbraně podléhající povolení (například krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem, jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž délka je menší než 280 mm); k držení je nutný příslušný ZP
C - zbraně podléhající ohlášení (třeba jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž délka se rovná nebo je větší než 280 mm, některé jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně, plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, více než dvouranové zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů), k držení je nutný příslušný ZP
D - ostatní (například některé zbraně typu flobert, různé historické zbraně, vzduchovky, slabší plynové zbraně, některé perkusní, doutnákové a křesadlové zbraně), může je vlastnit nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
 zdroj: ČTK

Pokud držitel ZP přestane některou z podmínek jeho držení splňovat a policie to zjistí, může mu ho odebrat.

Podle dat Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní byla ke konci roku 2012 nejpočetněji byla zastoupena skupina E (k ochraně života, zdraví a majetku) – tento ZP drželo přes 230 000 lidí. ZP k loveckým účelům bylo zhruba 105 000, ke sportovním 135 000, sběratelským ZP 83 000 a ZP k výkonu povolání 63 000.

Sedm mužů, jedna žena a útočník - sebevrah. V restauraci zemřelo devět lidí
Šikanují mě, vyřídím si to po svém, volal střelec do TV Prima
Vypadalo to tam jako na jatkách, řekl svědek masakru v Brodě
Střelec z Brodu vyjednával o rukojmích, i když už byli mrtví
Osm lidí se zachránilo útěkem zadním vchodem
Muž začal na hlídku pálit zpoza baru, museli povolat posily
Hrdina z Uherského Brodu: Vzal židli a přetáhl střelce, pak rukojmí utekli
S uherskobrodským vrahem se v osudný den setkal ve dveřích jiné restaurace i starosta
Útočník v restauraci střílel revolverem a pistolí, obě zbraně měl legálně
Trvalo to všechno strašně dlouho, popsal muž, který slyšel vraždění osmi nevinných lidí