„Hlavním cílem je překonat ten poměrně zásadní sociální – ale nejen sociální, také kulturní – problém, který je tady s integrací romské menšiny. Zhruba třetina romské menšiny je postižena takzvaným sociálním vyloučením, ty zbylé dvě třetiny, které sice žijí v zásadě integrovaně, tak i na ně ta situace nějakým poměrně závažným způsobem dopadá,“ prohlásil Dienstbier.

Strategie má eliminovat diskriminaci Romů ve vzdělání nebo na trhu práce a v oblasti bydlení. „Zejména děti by neměly být postiženy nebo nějak trpět tím, do jakého prostředí se shodou okolností narodily,“ řekl Dienstbier.

Dvoustranný proces

Podle vládního dokumentu chápe přijatá strategie integraci Romů jako dvoustranný proces, o který se musí zasadit menšinová i většinová část společnosti, přičemž cílem je vytvoření soudržné společnosti a bezkonfliktní soužití.

„Zahrnuje nejen sociální a ekonomické začlenění Romů, ale rovněž posílení identity Romů, s důrazem na oblasti, jako jsou kultura, tradice a jazyk. Zahrnuje také posílení společného historického vědomí a paměti národa, vytvoření tolerantního, nexenofobního prostředí a integraci romské menšiny v rovině politické,“ stojí v dokumentu.

Na jednotlivá opatření by se měly využít peníze z evropských fondů.