Soudci mají podle dohody s vládou dostat zpětně peníze za léta 2012 až 2014, o které přišli kvůli nesprávně stanovené platové základně, ne už však peníze, které jim nebyly dlouhodobě přiznávány do trojnásobku základny. Kdyby trvali na celém nároku, byly by náklady pro stát o čtyři miliardy vyšší.

„Republiková rada uzavřela, že záměru, se kterým podpořila hromadné podávání žalob, bylo dosaženo,“ řekla Právu prezidentka unie Daniela Zemanová. „Plat soudců je nyní zakotven v souladu s principy právního státu. Proto Soudcovská unie podporuje smírné řešení,“ podotkla.

Stanovisko není závazné

Prezidentka však zároveň upozornila, že stanovisko unie není pro soudce závazné. „Též jsme vyjádřili, že nikdo nesmí postihovat soudce za projev jeho svobodné vůle a uzavírání dohod je každého svobodná vůle,“ prohlásila Zemanová.

Kolik soudců na dohody s vládou přistoupí a kolik bude trvat na projednání svých individuálních žalob, si netroufla prezidentka odhadnout.

„To je otázka na předsedy soudů, kteří budou uzavírat dohody s jednotlivými soudci. Již nyní připravili konkrétní znění těch dohod a oslovují soudce, aby zjistili, kolik z nich bude tomuto řešení nakloněno,“ dodala Zemanová.