Přes televizní obrazovku nám sdělila: Opilá jsem nebyla. Naměřené hodnoty mohly způsobit třeba léky. Chápu. To ten acylpyrin na kocovinu. Pro jistotu však paní doktorka odmítla odběr krve. Protože ví, že dechová zkouška není dosti průkazná, jen orientační. A odešla na dovolenou.

Opilých řidičů se štítím. Dvojnásob však těch, kteří po dopadení přicházejí s výmluvami tak nejapnými. Myslím si, že ožralci za volantem by se měli postihovat tvrději. A pro násosky, profesně jakkoliv spjaté s právem a spravedlností, by měly jejich lihové eskapády za volantem být zvláště přitěžujícími okolnostmi. Dokáže-li další šetření, že paní doktorka byla zmámená chlastem, nikoliv léky, hrozí jí kárné řízení, na jehož konci prý může být až její propuštění z práce. Počkáme a uvidíme. Vidinu koberce a smetáčku však nejsem s to zaplašit.

Těmito dvěma instrumenty se totiž v Česku často řeší i ožehavé problémy, a možná že právě ožehavé. Nejrůznější profesní bratrstva jsou vždycky pohotově smetáčkem a zvednutým kobercem poskytnout pomoc svým členům v nouzi. Pod kobercem zmizelo švýcarské konto ODS, Bamberská aféra, Kufříková aféra a nejrůznější zlodějny bankovní. Jak dopadne bobtnající případ Národního bezpečnostního úřadu? V této instituci, která by měla být pilířem serióznosti a morální "neprůstřelnosti", děje se cosi podivného. Jako by tam byl pelíšek chmatáckého bratrstva, hrajícího známou hru "já na bráchu...".

Jméno jednoho z pracovníků NBÚ se vyskytuje ve spojitosti s případem soudce Berky. Protože právě tento soudce je v podezření, že je pilířem podvodných konkurzů, znamenalo by to, že organizovaný zločin pronikl až do NBÚ. Je-li to pravda, je to představa strašidelná. Jakou váhu by potom měly prověrky od NBÚ? Jaké pověsti by se prověřenci těšili v zahraničí? Táhne se to už dlouho a stále nevím nic přesného. Že by se teprve tkal koberec, vyráběl smetáček a hledal acylpyrin, který to všechno způsobil? Chci věřit, že alespoň v tomto případě nikoliv.

PRÁVO 16. července 2004