„Žaloby jsou spojené s návrhem na vydání platebního příkazu. Je na zvážení příslušného soudce, jestli ve věci nařídí jednání, nebo rozhodne formou platebního příkazu,“ potvrdil v pondělí Právu místopředseda soudu Jan Kasal s tím, že částky požadované rodiči se pohybují v řádech stovek tisíc korun.

O možnosti vyplacení odškodnění a popřípadě o jeho výši se stále jednáJiří Kokoška, mediální zástupce nemocnice

Žalobci se podle Kasala domáhají bolestného a finanční kompenzace za nemajetkovou újmu. „Odvolávají se přitom na závěry znaleckého posudku z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který byl zpracovaný v rámci trestního řízení,“ dodal Kasal.

Rodiče dětí už přitom před časem zaslali žádosti o odškodnění přímo vedení klatovské nemocnice. „O možnosti vyplacení odškodnění a popřípadě o jeho výši se stále jedná,“ sdělil Právu mediální zástupce nemocnice Jiří Kokoška. Právo zjistilo, že nemocnice je pro podobné případy pojištěná a vyplacení odškodného by mělo jít na vrub pojišťovny. Ta si ale může nechat posvětit nárok poškozených soudem.

Lékař se brání

Havránka v souvislosti s působením v Klatovské nemocnici stále vyšetřuje policie pro podezření z těžké újmy na zdraví, kdy měl v důsledku svého psychického onemocnění provádět na dětech léčebné zákroky, které  podle znalců hraničily  s mučivými útrapami. Šlo například o opakované zavádění centrálního žilního katétru bez léků tišících bolest.

Lékař odmítá, že by dětem vědomě ubližoval. „Pravda je, že jsem měl v určitém období problémy, kdy jsem byl unavený, klepala se mi ruka, což snižovalo moji šikovnost.  Rozhodně to ale nevedlo k tomu, abych děti úmyslně poškodil,“ řekl Právu Havránek.