Podle červnového veřejného průzkumu CVVM vládě věří jen čtvrtina obyvatelstva, přičemž v květnu ministerský kabinet v čele s Vladimírem Špidlou získal sympatie 36 procent občanů. Vysoké důvěře občanů se těší s 60 procenty obecní a se 42 procenty krajská zastupitelstva.

Nejhůře dopadl Senát a Poslanecká sněmovna, jimž nevěří ani čtvrtina obyvatelstva.

Ke všem sledovaným ústavním institucím mají podle CVVM větší důvěru lidé s dobrou životní úrovní, a s výjimkou obecních zastupitelstev také mladí lidé ve věku od 15 do 19 let. Voliči ODS relativně častěji důvěřují prezidentu republiky a svému obecnímu zastupitelstvu, voliči ČSSD vládě a Poslanecké sněmovně a voliči KDU-ČSL vládě a svému krajskému zastupitelstvu.

Důvěra k ústavním institucím
I/04 II/04 III/04 IV/04 V/04 VI/04
Prezident 72 71 77 72 77 74
Vláda ČR 37 26 33 28 36 26
Poslanecká sněmovna 26 20 23 17 27 24
Senát 20 20 22 17 23 22
Krajské zastupitelstvo 41 39 44 39 44 42
Obecní zastupitelstvo 61 59 65 58 64 60
Zdroj: CVVM