Uvádí se to v Národním akčním plánu zaměstnanosti na léta 2004 až 2006, který ve středu projednala vláda. "Nejvyšší meziroční růst uchazečů o zaměstnání byl v loňském roce ve skupině nad 50 let, a to o 12 800 na 112 700 lidí. Jejich podíl v posledních letech trvale narůstá.

Meziročně vzrostl počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadů práce déle než rok. Jejich počet vzrostl o 27 tisíc na 218 300. Dlouhodobě nezaměstnaní tvoří tedy 40,3 procenta všech uchazečů o zaměstnání," uvádí se v materiálu.

"Určitě to je zásadní problém. Budeme se snažit podporovat zvyšování kvalifikace lidí ve vyšším věku. Je potřeba probudit větší zájem těchto lidí o další vzdělávání, přesvědčit je, že má smysl se vzdělávat i v jejich věku, protože život nekončí v padesáti ani v pětapadesáti. Cílem není přečkat to období do důchodu," řekl Právu ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach na otázku, jak hodlá vláda tento problém řešit.

Starší lidé jsou v práci stabilní

"A musíme působit i na veřejnost, na zaměstnavatele v tom smyslu, že se vyplatí zaměstnávat lidi v tomto věku. Protože i v zahraničí už dnes zjistili, že jsou to lidé se zkušenostmi, lidé stabilní, kteří si práce váží a kteří jsou pro firmu přínosem," dodal Škromach.

Ministerstvo proto podle něj připravuje vzdělávací a vysvětlovací programy. Rekvalifikačními kurzy a školeními by měla podle plánu vlády projít v roce 2006 pětina dlouhodobě nezaměstnaných, a to včetně příslušníků romských komunit, které také patří k nejohroženějším skupinám.

Nový zákon o zaměstnanosti, který začne platit v říjnu, zase dává lidem nad padesát let více času na hledání nového místa. Lidem od 50 do 55 let prodlužuje podpůrčí dobu z šesti měsíců na devět a pro ty, kterým je nad 55 let o dalších šest měsíců. Budou tedy moci zůstat na podpoře celý rok.

Příjmy za práci musí být vyšší než dávky

Podle Škromacha budou pro dlouhodobě nezaměstnané vytvářena společensky účelná místa, vznikající za finanční podpory státu. Navíc dlouhodobě nezaměstnaní už nebudou moci bezdůvodně odmítat nabízené krátkodobé a veřejně prospěšné práce: "Pokud odmítnou nabízené místo přijmout, budou vyřazeni z evidence úřadů práce a tím pádem ztratí nárok na sociální podporu. Protože člověk, který nechce pracovat, prostě nemůže čekat, že bude dostávat podporu od státu," prohlásil Škromach.

"Vytváříme i podmínky pozitivní ve smyslu hesla: aby se práce vyplatila," dodal ministr. Podle něj vláda připraví taková opatření, aby ten, kdo bude pracovat, na tom byl vždy lépe než člověk, který nepracuje. Tito lidé budou podle Škromacha dostávat příjem i sociální dávky a výsledkem má být, "že když sečtou příjem a dávky, měli by mít více než ti, kdo žijí jen z dávek".