Větší angažovanost prezidenta v zahraniční politice preferují voliči levice a ti, kteří prezidentovi důvěřují.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Průzkum zjišťoval rovněž postavení prezidentů vůči kabinetu. Podle 55 procent dotázaných by měla hlava státu do jeho činnosti zasahovat toliko v omezené míře. Podle 26 procent dotázaných by prezident neměl v tomto ohledu zasahovat vůbec a podle 12 procent lidí by měl činnost vlády řídit.

Dvě třetiny dotázaných (64 procent) si myslí, že prezident by měl jmenovat ministry na základě doporučení premiéra. Pouze 14 procent dotázaných by nechalo jejich výběr na uvážení hlavy státu a 11 procent má za to, že by prezident neměl mít pravomoc ministry jmenovat.

Jen otázky morálky a etiky

Ze zjišťování názoru veřejnosti na výkon prezidentského mandátu vyplynulo, že podle 41 procent respondentů by se měl prezident věnovat především obecnějším tématům morálky či etiky a jen ve výjimečných případech i konkrétním otázkám. Podle 16 procent dotázaných by mělo těžiště jeho angažovanosti v obecnějších a nadčasových tématech, zatímco podle 35 procent lidí by měla hlava státu trvale řešit i konkrétní otázky.

Přímou volbu prezidenta podporuje 64 procent Čechů. Parlamentu by pravomoc volby přisoudilo 14 procent dotázaných a 12 procent lidí by upřednostnilo výběr prostřednictvím širšího společenství volitelů.