Klaus v poslední době s milostmi nešetří. Koncem června svou pravomoc využil u 25 osob. Od svého loňského nástupu do prezidentské funkce tak učinil už ve 36 případech.

Přehled a vyjádření prezidentské kanceláře k posledním milostem:

Edita  Dušičková roz. Bubnová - Odsouzena za podvody na dva roky nepodmíněně. Milost jí promíjí celý trest odnětí svobody pod podmínkou na dva roky. Jde o samoživitelku se dvěma nezletilými dětmi a vážnými zdravotními problémy. Část způsobené škody uhradila ještě před vynesením rozsudku.

Světluše Černá - Odsouzena za zpronevěru na pět let nepodmíněně. Milostí je jí prominut zbytek trestu odnětí svobody pod podmínkou na pět let. Žádost byla doporučena Ministerstvem spravedlnosti. Paní Černá je plně invalidní. Podrobila se operaci nádorového onemocnění. V průběhu trestního řízení nebylo shledáno, že by se trestnou činností obohatila. Část způsobené škody bude uhrazena prodejem její nemovitosti.

Zdeněk Čihák - Odsouzen na pět let nepodmíněně za podvod. Milostí je mu prominut celý trest odnětí svobody. Prezident vzal v úvahu jeho zdravotní problémy, délku trestního řízení i fakt, že prodal celou společnost s majetkem a dluhy, a k poškození věřitelských bank došlo až postupem nabyvatelů této společnosti, kteří naopak vůbec souzeni nebyli.

Zdzislaw Grzymalski - Odsouzen na pět měsíců podmíněně  trest propadnutí věci  trest vyhoštění za porušování předpisů o oběhu zboží  ve styku s cizinou. Milostí mu prezident  promíjí trest vyhoštění. Žádost o milost byla doporučena  ministrem spravedlnosti. Jde o trestnou činnost z roku 1983. Prezident přihlédl k věku odsouzeného a k tomu, že k trestnému činu došlo za předchozího režimu.

Petra Kotalíková - Odsouzena za zpronevěru na šest měsíců nepodmíněně. Milostí jí prezident promíjí zbytek trestu odnětí svobody. Žádost o milost byla doporučena ministrem spravedlnosti. Trestné činnosti se dopustila ve věku blízkém věku mladistvých, způsobenou škodu v plné výši uhradila. Je matkou dvou dětí o které pečuje sama a část trestu odnětí svobody již vykonala.

Jekatěrina Savovna Kovalskaja - Odsouzena na tři měsíce nepodmíněně  dva roky vyhoštění za padělání veřejné listiny. Prezident jí svou milostí prominul trest vyhoštění. Trest odnětí svobody vykonala, nyní je ve vyhošťovací vazbě.V České republice požádala o azyl, a milost má umožnit, aby řízení o azyl mohlo řádně proběhnout. 

Jitka Kozáková - Odsouzena na dvanáct měsíců nepodmíněně za podvod. Část trestu odnětí svobody vykonala. Jde o matku devíti dětí o které velmi dobře pečuje. Prezident jí zbytek trestu odnětí svobody svou milostí prominul z humanitárních důvodů.

Jiří Lev - Odsouzen na devět měsíců podmíněně na dva roky  zákaz řízení motorových vozidel na tři roky. Prezident vzal v úvahu jeho rodinné a sociální důvody a z humanitárních důvodů mu prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel.

Stanislav Pinkowicz - Odsouzen na deset měsíců nepodmíněně  vyhoštění  trest propadnutí věci za porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou a zkrácení daně. Trest odnětí svobody vykonal, milostí je mu prominut trest vyhoštění. Čin spáchal v roce 1980, tedy téměř před čtvrt stoletím.

Marian Tulej - Odsouzen za trestnou činnosti celkem na tři roky a tři měsíce. Část trestu vykonal, poté byl další výkon trestu ze zdravotních důvodů přerušen. Žádost o milost podal domov pro mentálně a tělesně postiženou mládež. Prezident mu svou milostí prominul zbytek trestu odnětí svobody, přičemž přihlédl k jeho mentální retardaci a komunikačnímu problému. U pana Tuleje byl diagnostikován zhoubný nádor a podrobil se operaci.

Zdeněk Vamberský - Stíhán, protože v důsledku opilosti nezvládl řízení auta. Jeho trestní stíhání bylo přerušeno již v roce 1999. Prezident svou milostí trestní stíhání zastavil. Stíhaný při dopravní nehodě utrpěl vážná zranění a je odkázán na pomoc a péči druhé osoby. Trest, ke kterému  by trestní stíhání mohlo vést, se míjí účinkem ve srovnání s následkem trestného činu - trvalým zdravotním postižením obviněného, který není schopen účasti na trestním řízení.