Zvýšení odměn uvolněných i neuvolněných zastupitelů by mělo být stejné jako u zaměstnanců veřejné sféry – tedy o 3,5 procenta.

To se stane, pokud ministři schválí v příštích týdnech nové nařízení vlády, které v pátek poslalo ministerstvo vnitra resortům do připomínkového řízení a Právo jej má k dispozici.

Na rozdíl od státních zaměstnanců a ústavních činitelů, kteří si přilepšili už od začátku roku, dostanou komunální politici přidáno až od dubna.

Měsíční odměna uvolněným starostům, primátorům a hejtmanům se má zvýšit o 1000 až 3500 korun měsíčně. Uvolněným místostarostům, náměstkům primátorů a náměstkům hejtmanů se zvedne o 740 až 3200 Kč. Závisí to na počtu obyvatel a typu obce.

Třicet tisíc pro starosty

Měsíční odměna pražské primátorky Adriany Krnáčové by tak měla činit 101 tisíc korun hrubého měsíčně, brněnského primátora Petra Vokřála (oba ANO) 96 tisíc Kč. V nejmenších obcích má být odměna starosty 30 tisíc korun.

Týká se to uvolněných funkcionářů, tedy těch, kteří svou funkci vykonávají na plný úvazek a výši odměny jim zaručuje zákon.

V případě neuvolněných zastupitelů může měsíční odměna dosáhnout maximálně 60 procent výše platu uvolněného funkcionáře. Záleží na rozhodnutí každého zastupitelstva, o jaké výši odměn rozhodne. Vládní nařízení stanoví pouze maximální hranici.

„Samozřejmě že bychom byli radši, kdyby to bylo od začátku ledna, ale vládní nařízení nemůže fungovat se zpětnou platností,“ řekl Právu předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek (ODS).

„Jsme rádi, že se nám podařilo přesvědčit ministerstvo vnitra, že když stoupají platy poslanců, senátorů a soudců, těch dokonce zpětně za tři roky, tak by měli dostat přidáno také zastupitelé měst a obcí,“ dodal.

To uznalo i vnitro, jehož zástupci připomínají, že komunální politici přišli od roku 2011 kvůli tehdejšímu stavu veřejných financí v průměru o pět procent svých odměn. Stejně jako všichni zaměstnanci veřejné správy, včetně ústavních činitelů.

„Proto obce i kraje příslušné snížení odměn za výkon funkce v daném okamžiku zcela akceptovaly, avšak v zásadě s tím, že se jedná o snížení přechodné,“ zdůvodnilo ministerstvo navrženou novelu vládního nařízení. Na úroveň roku 2010 se dostali obecní, městští a krajští zastupitelé na začátku loňského roku.

Zvýšení odměn přivítal také místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček, který poukázal na paradoxní situaci: „Ve větších městech docházelo často k situaci, kdy tajemník magistrátu jako úředník měl vyšší plat než primátor,“ řekl Právu.

Cukr a bič: odměny i pokuty

Vyšší odměny si zaslouží komunální politici také podle místopředsedy hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka. „Zasloužili by si také to, aby byl celý systém odměňování mírně zjednodušen, aby nezáleželo na každé stovce obyvatel,“ řekl Právu Gazdík.

Šéf Starostů a nezávislých a místopředseda TOP 09 Petr Gazdík

Šéf Starostů a nezávislých a místopředseda TOP 09 Petr Gazdík

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podle něj by bylo rovněž vhodné, aby mohla být starostům vyplacena odměna v situacích, kdy vykonají něco výjimečného pro svou obec či město. „V současné době bohužel starosta kromě dobrého pocitu a vděku svých spoluobčanů není motivován, aby něco výrazného udělal ve prospěch obce,“ dodal.

Nedostatky v právní úpravě odměňování členů zastupitelstev připouští i vnitro, které chce zhruba za rok předložit změny příslušných zákonů. Ty by měly – alespoň podle loňské analýzy týkající se odměňování členů zastupitelstev – nejen zjednodušit tabulky, ale např. umožnit vyplacení mimořádných odměn, nebo třeba i odměn po skončení funkčního období, na které mají zákonný nárok v podobě odchodného např. zákonodárci.

Na popud zástupců měst a obcí by také mohly být zavedeny pokuty za neomluvené absence při jednání zastupitelstva.