Nevylučuje však, že buď on sám nebo někteří další senátoři návrh na jejich ocenění předloží znovu na plénu schůze horní parlamentní komory. Proti vyznamenání Mašínů se už postavila Poslanecká sněmovna.

Podvýbor doporučil vyznamenat celkem 27 osobností, ale kdo skutečně bude 28. října na Pražské hradě oceněn, záleží na prezidentovi Václav Klausovi, do jehož výlučné pravomoci patří udělení státních vyznamenání.

Řádem T. G. Masaryka in memoriam doporučil podvýbor vyznamenat historika a diplomata prof. dr. Vlastimila Kybala a legionáře i účastníka protifašistického odboje Jiřího Sedmíka.

Medailí Za hrdinství navrhli senátoři například válečné hrdiny Karla Astera a plk. v. v. Vasila Coka, in memoriam letce a vězně komunistického režimu plk. Josefa Brykse, in memoriam MUDr. Václava Provazníka za protifašistický a protikomunistický odboj a in memoriam válečného epidemiologa prof. MUDr. Karla Raška, DrSc. Stejné ocenění potvrdili i pro kolektiv Malá pevnost Terezín za likvidaci skvrnitého tyfu a pro válečnou epidemioložku prof. MUDr. Helenu Raškovou.

Medaile i pro Grygara

Medaili Za zásluhy navrhli převážně rovněž účastníkům protifašistického a protikomunistického odboje, například Blažeji Vilímovi. Ocenění by se mohli převzít osobně na Hradě mj. vědec RNDr. Jiří Grygar, farář Ignác Lakomý či vědec prof. RNDr. Martin Černohorský.