Schváleno bylo dosud 1086 dohod o vydání 12 530 pozemků o celkové výměře 9183 hektarů a vydání 39 staveb. Úřad zároveň schválil 682 dohod předtím uzavřených mezi církvemi či náboženskými organizacemi a Lesy České republiky. Rozhodl tak o vydání 7808 lesních pozemků o výměře přesahující 37 tisíc hektarů.

Úřady před zahájením restitucí odhadovaly, že stát by mohl církvím vrátit 30 tisíc hektarů zemědělské půdy; navíc Lesy ČR pro církve blokují asi 142 tisíc hektarů pozemků.

Ne vždy církve uspěly

V některých případech krajské pozemkové úřady již rozhodly a v dalších patrně rozhodnou, že církvím požadované pozemky či stavby nevydají. Církve se pak mohou o majetek soudit.

Například minulý týden úřad odmítl vydat část zemědělského majetku Benediktinskému opatství svatého Václava v Broumově. Více než pět stovek pozemků a tři stavby na Náchodsku řád pozbyl už před rozhodným únorem 1948, a to v důsledku konfiskace na základě Benešových dekretů. Nemovitosti se podle úřadu nestaly předmětem majetkové křivdy. [celá zpráva]

Církve podle zákona o majetkovém vyrovnání dostávají nemovitý majetek, o který byly za komunismu připraveny, v hodnotě zhruba 75 miliard korun.

Během 30 let stát církvím vyplácí také 59 miliard Kč navýšených o inflaci jako náhradu za nevydaný majetek. Zároveň se během 17 let církvím postupně až na nulu snižuje příspěvek na podporu činnosti, který činil asi 1,5 miliardy korun ročně. Platnost církevních restitucí potvrdil Ústavní soud.