Konkrétně se jedná o 505 pozemků a trojici staveb v okrese Náchod.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Důvodem pro nevydání je skutečnost, že nemovitosti, kterých se týká předmětné rozhodnutí, se nestaly předmětem majetkové křivdy definované zákonem o majetkovém vyrovnání,” uvedla mluvčí.

Podle SPÚ pozbyl klášter majetky v roce 1919 v rámci první pozemkové reformy a následně na základě dekretu prezidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa z června 1945.

„V obou uvedených případech pozbyl klášter řádu benediktinů v Broumově nemovitosti před rozhodným obdobím, které je dle zákona od 25. února 1948 do 1. ledna 1990,” zdůvodnila Machtová rozhodnutí úřadu.

V případě polí a lesů benediktini neuspěli již v prvním kole posuzování žádostí. Na podatelny SPÚ dopravili 632 žádostí o pole a louky. A Lesy ČR dostaly 1072 žádostí kláštera o vydání lesů.