„Pražská skupina Organizace islámské spolupráce... vyjadřuje znepokojení ze směšování islámu s terorismem a z rostoucí tendence k islamofobii v České republice následkem teroristických útoků na Charlie Hebdo a poznámek učiněných Tomiem Okamurou, členem Úsvitu," uvedla dvacítka diplomatů v prohlášení, které zveřejnilo pákistánské velvyslanectví.

Video

Před Hradem v pátek protestovaly stovky lidí proti islámu v ČR.

Text neupřesňuje, jaké Okamurovy poznámky měli diplomatičtí zástupci islámských zemí na mysli. Podle pákistánské ambasády šlo především o politikovu kontroverzní výzvu na internetu k venčení psů a vepřů kolem mešit. [celá zpráva]

Braňme stigmatizaci islámu

Islámští diplomaté v prohlášení odsoudili útoky ve Francii, při nichž tři teroristé zavraždili celkem 17 lidí. „Takové kriminální činy, ať už k nim dojde kdekoli na světě, nemají místo v žádném náboženství, kultuře nebo sociálním prostředí," soudí ambasadoři. Jako projev rostoucí islamofobie v Evropě kritizovali také protiislámské demonstrace v Německu organizované hnutím Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida).

„Je nejvyšší čas naplnit naši kolektivní povinnost a zastavit negativní stereotypizování a stigmatizaci islámu, rostoucí projevy islamofobie, hanobení islámu, diskriminaci projevující se spojováním islámu s násilím a terorismem, stejně tak jako rostoucí trend netolerance a štvaní proti muslimům," uvedli signatáři v prohlášení. Vyzvali Českou republiku i celé mezinárodní společenství ke společnému úsilí za odstranění těchto nešvarů.

Skupina se rovněž přihlásila ke snaze českých úřadů a občanské společnosti o mezináboženský dialog, který by podpořil porozumění ve společnosti a pomohl by s potíráním extremismu a terorismu. „Je nutné pracovat na lepším porozumění mezi náboženstvími a kulturami v České republice," uzavírají diplomaté prohlášení.