Pacientům s nádory mozku, jichž je v republice relativně málo a léčí se velmi svízelně, se však žádné z nich systematicky nevěnuje.

KOMENTÁŘ DNE:

Jak probíhá Zemanova prezidentská nekampaň - se svoláním první schůze Sněmovny čekal až do nejzazšího možného termínu, vláda tak nejspíš požádá o důvěru až těsně před prvním kolem prezidentských voleb, píše Jiří Pehe. Čtěte zde >>

„V reakci na tuto situaci vznikla nově Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha, která je umístěna v areálu ve Střešovicích,“ řekl Právu děkan 1. lékařské fakulty prof. Aleksi Šedo.

Podle něho lékaři mohou na jednom místě poskytnout veškerou neurochirurgickou péči včetně radiologické a patologické diagnostiky, řešení eventuálních komplikací a návrhu následné léčby a kontrol. Onkologickou péči v celém rozsahu však zatím poskytnout nemohou.

„V budoucnu by zde měli dostat komplexní terapii pacienti s nádory mozku z celé ČR,“ uvedl Šedo. Sdělil, že takové centrum neuroonkologické péče bude ojedinělé i ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Podobné centrum by mohlo v budoucnu vzniknout i na Moravě.

Pro pacienta ideální

„Ideálním stavem je soustředit veškerou péči o pacienta na jednom místě – nemocný by se léčil v jednom zařízení, kam by se vracel i na kontroly a k dalším případným krokům, jako je řešení recidiv, podávání cytostatik či doplňující radioterapie radiochirurgickými metodikami,“ uvedl přednosta uvedené kliniky prof. Vladimír Beneš.

Zhoubných mozkových nádorů je několik typů. Nejsou sice četné, ale jejich společným znakem je obtížná léčitelnost. Téměř vždy recidivují v původním místě, a i když lze operovat i recidivy, za relativně krátký čas se nádor vymkne kontrole.

Většina pacientů umírá do pěti let od stanovení diagnózy. Typickým neuroonkologickým pacientem je člověk ve věku 30 až 45 let nebo 50 až 65 let s nádorem o průměru tří až čtyř centimetrů.