Rozhodování o přijetí podle toho, kdo dřív přijde, vede u některých žádaných škol k ranním frontám při zahájení zápisu a k rivalitě rodičů. Šabatová to nepovažuje za důstojné. Předpisy přitom říkají, že rodiče mají děti přihlašovat od 15. ledna do 15. února. I poslední přihláška v daném rozmezí by měla mít stejnou váhu jako ta první.

Šabatová nesouhlasí ani s výběrem dětí na základě výsledků testu, kdy si ředitelé z dětí v podstatě vybírají ty nejlepší. "Základní školy nejsou výběrové a stát dítěti garantuje, že může plnit školní docházku ve své spádové škole. Všechny ,spádové děti‘ navíc mají mít stejnou právní jistotu, že mají stejné právo na přednostní přijetí," uvedla Šabatová.

Zajistit dostatečné kapacity je zákonnou povinností obce. Pokud má více škol, vymezí vyhláškou spádové obvody. Děti z obvodu mají přednostní právo přijetí. Kvůli tomu rodiče někdy účelově mění bydliště svých dětí. Teprve po umístění "spádových dětí" může škola přijímat žáky odjinud. Ani poté by podle Šabatové neměla používat nevhodná kritéria, ale raději los.

Vláda zaspala

Šabatová zároveň apelovala na obce, aby důkladně sledovaly demografický vývoj a v případě potřeby zvyšovaly kapacity škol. Dlouhodobě špatná je prý situace zvláště v okolí Prahy.

Nově zvolená ombudsmanka Anna Šabatová ve Sněmovně

Ombudsmanka Anna Šabatová

FOTO: Petr Horník, Právo

Ředitelé žádaných škol jsou podle Šabatové v nezáviděníhodné situaci, nesmějí však volit nezákonná kritéria. Ředitel rozhoduje jako správní orgán, nikoli jako soukromá osoba. Část zodpovědnosti za situaci podle Šabatové leží i na vládě, která nastavuje systém a podmínky. Dotační program na rozšiřování kapacit podle ní přišel se zpožděním.

Ředitelé jsou k návrhu zdrženliví

Většina brněnských škol dokáže umístit všechny takzvané spádové děti, další vybírá podle různých kritérií. Například v ZŠ Antonínská rozhoduje při podávání přihlášek pořadí. "Snažím se vycházet z objektivního faktu, kdy rodiče přijdou," řekl ředitel Leopold Trněný.

Myšlenka losování se příliš nezamlouvá ani zástupci ředitele žádané ZŠ Sirotkova Lukáši Ulčovi. Zároveň ale zdůraznil, že by nemělo být hlavním kritériem ani pořadí přihlášek, ani test sám o sobě. Škola se podle něj snaží posuzovat více kritérií, jako je vztah ke škole, sourozenec ve vyšším ročníku nebo navštěvování školky ve čtvrti.

ZŠ Husova zatím vždy umístila všechny přihlášené. "O losu slyším poprvé, nicméně svým způsobem to chápu. Ten způsob, ,kdo dřív přijde‘ je asi nedůstojný," řekl ředitel Roman Tlustoš.

K zápisu musejí letos rodiče doprovodit všechny děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna 2009, a to i v případě, že uvažují o odkladu školní docházky. O něm se definitivně rozhoduje do konce května. Ministerstvo školství na základě demografického vývoje očekává, že letos poprvé půjde k zápisu 140 000 až 150 000 předškoláků. Dalších více než 30 000 dětí čekají zápisy po loňském odkladu školní docházky.