Nový ostravský primátor za hnutí ANO Tomáš Macura totiž nevidí v žalobě žádný přínos pro krajskou metropoli. Proto je rád, že rada města rozhodla nepodávat ústavní stížnost na listopadové zamítnutí městské kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem v Brně. Zlepšit životní prostředí na Ostravsku chce jinými kroky než žalobami.

Zbytečně vyhozené peníze

„Válka Ostravy se státem definitivně končí úterním rozhodnutím rady, která se rozhodla nepodávat v této záležitosti ústavní stížnost. To ale v žádném případě neznamená, že bychom rezignovali na naši snahu zlepšit životní prostředí v Ostravě. Pravý opak je pravdou. Jen toho pokroku chceme dosáhnout jinými kroky než žalobami,“ uvedl ostravský primátor. Soudní spor je podle něj zbytečné vyhazování peněz z městského rozpočtu a zbytečné dráždění státu.

„Právní zastoupení v tomto soudním sporu město už přišlo na stovky tisíc korun. V této věci město totiž zastupoval známý advokát, pan Sokol,“ dodal ještě primátor.

Ostrava se žalobou na stát opakovaně neuspěla

Ostrava žalovala vládu, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy za to, že dostatečně a efektivně nechránily čistotu ovzduší v Ostravě a nevytvořily funkční systém vedoucí k dodržování imisních a emisních limitů. Žalobu podalo město na jaře roku 2010 a soud se jí zabýval hned dvakrát, ale teprve v loňském roce.

Městský soud v Praze ji nejprve řešil loni v březnu. Soudci však tehdy žalobu odmítli bez detailního projednání, protože ji Ostrava podle nich nepodala v zákonné lhůtě. Město ale s tímto odůvodněním nesouhlasilo a obrátilo se tehdy poprvé na Nejvyšší správní soud v Brně, který rozhodl, že se žaloba musí projednat znovu. Pražský městský soud se proto žalobou vloni v říjnu zabýval znovu, ale ani tehdy s ní město neuspělo. Znovu se proto s kasační stížností obrátilo na Nejvyšší správní soud, který v listopadu ostravskou žalobu zamítl.

Ústavní stížnost už podávat nechtějí

Poslední možností města bylo podat na toto rozhodnutí do 19. ledna ústavní stížnost. Noví zástupci města už ale ve válce pokračovat nechtějí. Podle nich je zbytečná.

Ostravsko a celý Moravskoslezský kraj má dlouhodobé problémy se špatnou kvalitou ovzduší. Opakovaně jsou v regionu především v zimních měsících překračovány zákonné limity škodlivin ve vzduchu. Kromě průmyslu, dopravy a lokálních topenišť se na špatném ovzduší v tomto regionu podílí také prach přivátý ze sousedního Polska.